วิธีขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง ต้องทำอย่างไร?

ข่าว

  วิธีขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง ต้องทำอย่างไร?

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.ย. 2564 16:34 น.

  นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติคลายล็อกดาวน์ พร้อมปรับแนวทางควบคุมโรคสำหรับการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินภายในประเทศ โดยเปิดบริการแก่ผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางเข้า-ออก จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้ แต่จะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร

  เดินทางโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

  เงื่อนไขใหม่สำหรับมาตรการควบคุมโรคเริ่มประกาศใช้แล้ว กำหนดให้สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์เข้า-ออก ของแต่ละจังหวัดปลายทาง โดยผู้เดินทางข้ามจังหวัดจะต้องเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อยื่นแสดง ณ จุดเช็กอิน ดังนี้

  • เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
  • เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)
  • เอกสารแสดงการได้รับยกเว้นให้เดินทางได้ ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น เดินทางเข้าร่วมโครงการ Sandbox, เคยติดเชื้อโควิดมาแล้ว แต่ไม่เกิน 90 วัน, ผ่านการกักตัวครบตามกำหนดแล้ว เป็นต้น

  หมายเหตุ: การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้เป็นไปตามจังหวัดปลายทางแต่ละแห่งกำหนด เช่น บางแห่งระบุให้ต้องฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 2 เข็ม ในขณะที่บางแห่งระบุว่า หากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียง 1 เข็ม ก่อนเดินทาง 14 วัน ก็ผ่านเงื่อนไขการเดินทาง โดยสามารถตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางทั่วประเทศไทย กำหนดไว้ได้ที่ www.moicovid.com

  การขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ก่อนออกเดินทางในประเทศ ต้องทำอย่างไร?

  "ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19" เป็นหนึ่งในเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน ก่อนการเดินทาง เราสามารถขอหลักฐานใบรับรองวัคซีนได้จากที่ไหนบ้าง?

  1. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน
  หลังจากที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ทางโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน จะเป็นผู้ออกใบรับรองวัคซีนให้ โดยสามารถนำใบรับรองนี้ใช้เป็นเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย

  2. แอปพลิเคชันหมอพร้อม
  ในกรณีที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ข้อมูลจะปรากฏในแอปฯ หมอพร้อม สามารถเลือกแถบคำสั่ง "Vaccine Covid-19 Certificate" ซึ่งแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้ ใช้เป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์ กรณีฉุกเฉินได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลจะปรากฏเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ
  ในกรณีนี้ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อนำใบผลตรวจมาใช้เป็นเอกสารแทนได้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ เพื่อนำผลตรวจดังกล่าวมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางได้ เช็กสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิดในแต่ละจังหวัดที่ https://service.dmsc.moph.go.th

  จุดตรวจหาเชื้อโควิดฟรี พร้อมรับใบรับรองผลตรวจ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ได้ร่วมเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่ประชาชนชาวไทย และแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบรับรองการตรวจผลทั้งแบบเอกสารตัวจริง และใบรับรองแบบออนไลน์ โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สำหรับคนไทย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สำหรับแรงงานข้ามชาติ) 

  รายละเอียดการตรวจ : ตรวจฟรีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ณ อาคารจอดรถชั้น 4 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รับวันละ 1,500 คน

  การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

  สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ สามารถขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ประกอบการเดินทางได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้

  ขอใบรับรองการฉีดวัคซีนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  - สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
  - กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
  - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

  ขอใบรับรองการฉีดวัคซีนกรณีอยู่ต่างจังหวัด
  - โรงพยาบาลทั่วไป
  - โรงพยาบาลศูนย์
  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

  เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่น
  - หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้อง
  - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ฉีด)

  หากไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อเพื่อขอเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดด้วยตัวเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงได้ที่ http://vpassport.ddc.moph.go.th

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ใบรับรองการฉีดวัคซีนใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดใบรับรองฉีดโควิดใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19ใบรับรองวัคซีนบัตรรับรองวัคซีนใบรับรองการฉีดวัคซีน covidเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ภูเก็ตใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ชาวต่างชาติใบรับรองการฉีดวัคซีนต่างชาติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์บทความดีๆ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 12:15 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์