10 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าว

  10 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์

  5 ส.ค. 2564 08:28 น.

  การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนทั่วไปทั้งกลุ่มผู้ที่อายุ 18-59 ปี และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะช่วยให้ผู้เข้ารับวัคซีนมีความพร้อม และเข้าใจผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน และวางแผนดำเนินชีวิตต่อได้ ดังนั้นหากคุณได้รับนัดหมายเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วควรเตรียมตัวดังนี้

  การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด

  1. โหลดแอปฯ “หมอพร้อม” เพื่อติดตามนัดหมาย

  การนัดหมายคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 จะระบุวันที่ เวลา และสถานที่ฉีดอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลของผู้ถือบัตรเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ ทำให้ผู้เข้ารับวัคซีนสะดวกที่จะตรวจสอบการฉีดวัคซีนของตนเอง เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้าออกได้

  รวมถึงการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ที่จะได้รับแบบประเมินอาการหลังฉีด และคำแนะนำอื่นๆ หลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข

  แอปหมอพร้อมทำอะไรได้บ้าง

  1. ตรวจสอบสิทธิ์นัดรับวัคซีน
  2. บันทึกสถานที่ฉีดวัคซีน ชื่อวัคซีน หมายเลขลอตวัคซีน และนัดเข็มถัดไป
  3. บันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน
  4. ได้รับ Vaccine Covid-19 Certificate
  5. ทราบหมายเลขติดต่อฉุกเฉินเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด
  6. ทราบรายงานการฉีดวัคซีนภาพรวมทั้งประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดอื่นๆ

  2. ทำความเข้าใจขั้นตอนการฉีดวัคซีน

  ทุกสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 จะมีจุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดฉีดวัคซีน และที่สำคัญจะมีจุดพักคอย 30 นาที และหากมีอาการฉุกเฉิน จะได้รับการส่งต่อรักษา แต่หากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้โทรไปที่ 1422 หรือ 1669 

  ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน

  1. ลงทะเบียนรับบริการ
  2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
  3. คัดกรอง ซักประวัติ
  4. รอฉีดวัคซีน
  5. รับการฉีดวัคซีน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
  6. รอสังเกตอาการ 30 นาที
  7. ตรวจสอบอาการก่อนกลับบ้าน รับคำแนะนำ และเอกสารให้ความรู้
  8. ติดตามข้อมูลและทำการสื่อสารผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

  3. ตรวจสุขภาพ และตรวจสอบโรคประจำตัว

  การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนที่สำคัญคือผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนควรตรวจสุขภาพ เพื่อทราบระดับความดันโลหิต โรคประจำตัว หรือหากใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ปรึกษาแพทย์ประจำตัวให้ชัดเจนว่า ยา และอาการที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ หรือควรปรับขนาดยาหรือไม่

  4. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา

  เนื่องจากที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะต้องเสียบบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล เพราะฉะนั้นหากลืมบัตรประชาชนอาจจะทำให้เสียเวลาเดินทาง ดังนั้นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และควรพกปากกาส่วนตัว เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นด้วย

  5. เตรียมยาลดไข้ และยาโรคประจำตัว

  ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนอาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ก่อนฉีดวัคซีนโควิดจึงควรเตรียมยาลดไข้ และยาโรคประจำตัวอื่นๆ ไว้ก่อน

  6. วางแผนการเดินทาง

  ควรเดินทางไปถึงสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้า 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสถานที่ นั่งพักรอจุดลงทะเบียน วัดความดัน บางสถานที่ต้องเผื่อเวลาหาที่จอดรถ และต้องเดินทางเข้าอาคาร ดังนั้นควรศึกษาการเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน

  7. แต่งกายให้เหมาะสม

  การฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ ดังนั้นควรเลือกเสื้อแขนสั้น หรือเสื้อที่แขนกว้าง ใส่สบาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลผู้ฉีด และเพื่อลดแผลกดทับ ลดการเสียดสีระหว่างผ้ากับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีด เพราะจะทำให้ปวด และเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงได้

  8. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนและหลังฉีดวัคซีน

  การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิดและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สำคัญคือ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หากนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายอ่อนล้า อ่อนเพลีย สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ แต่ควรงดการออกกำลังกายหนักๆ

  9. บันทึกวันที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และบันทึกชนิดวัคซีนที่ฉีด

  การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุควรบันทึกวันที่ฉีดวัคซีน วันนัดรับวัคซีนครั้งหน้า และชนิดของวัคซีนที่ฉีด เพื่อใช้ประกอบการรักษาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอเข็มต่อไป เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า, การรับการรักษาด้วยวิธีฟอกไต ให้เลือด เพื่อเป็นข้อมูลแก่แพทย์ผู้รักษา

  10. ยกเลิกช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอื่นๆ ที่ไม่ต้องการรับสิทธิ์แล้ว

  เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ตรวจสอบว่าเคยลงทะเบียนวัคซีนโควิดที่ช่องทางอื่นหรือไม่ หากมีให้ยกเลิกสิทธิ์ เพื่อข้อมูลจะได้ไม่ซ้ำกันในระบบ

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิดก่อนฉีดวัคซีนโควิดการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน Covidการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุการปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนการปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิดบทความดีๆ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์