เข้าพรรษาปีนี้ ชวน “สื่อรักให้พักเหล้า” ตัดวงจรระบาดโควิด-19 สร้างสุขภาพดี

ข่าว

  เข้าพรรษาปีนี้ ชวน “สื่อรักให้พักเหล้า” ตัดวงจรระบาดโควิด-19 สร้างสุขภาพดี

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสส.

  26 ก.ค. 2564 06:01 น.

  นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ ภารกิจที่เห็นเด่นชัดคือ การทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพผ่านงานวิชาการ กิจกรรม และการณรงค์ต่างๆ เพื่อให้คนไทย ลด ละ เลิกเหล้า และอบายมุขทุกชนิด นอกจากนี้ สสส. ยังได้สานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายระดับในการทำให้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งการโฆษณา ซื้อ-ขาย และสื่อสารพิษร้ายที่เกิดจากการเข้าไปอยู่ในวังวนน้ำเมาที่ชื่อว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ว่า ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต และคนรอบตัว

  ผลงานโดดเด่นของ สสส. และภาคีเครือข่ายงดเหล้า ที่คนไทยหลายคนจดจำกันได้ดี คงหนี้ไม่พ้นการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่คิดไอเดียจากการใช้ค่านิยมทางศาสนามาเป็นจุดขายให้ทุกคนใช้เป็นเส้นทางก้าวแรกในการเลิกเหล้าให้ร่างกายได้ พักตับ พักอวัยวะต่างๆ ตลอด 3 เดือนในเทศกาลวันเข้าพรรษา และหากทำได้สำเร็จก็คาดการณ์ว่าจะเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้บางคนอยากเลิกเหล้าตลอดชีวิต หลังพบประโยชน์มากมายจากการเลิกเหล้า เช่น สุขภาพดีขึ้น มีเงินเหลือใช้จ่าย และครอบครัวมีรอยยิ้มในบ้าน มากกว่าคราบน้ำตาที่เกิดจากน้ำเมา เมื่อคนในบ้านดื่มเหล้า

  โดยในปีนี้ สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่า "มหกรรมสื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด" ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของการทำงานเชิงรุกที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการปลอดอบายมุข แนวคิดปีนี้จะดึงเด็กและเยาวชนมาเป็นพลังสำคัญและคลื่นลูกใหม่ในการทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตัดสินใจงดเหล้าเข้าพรรษา โดยในงานมีทั้งนักวิชาการ ครู ผู้ปกครอง ต่างเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ทั้งในแง่ดีและร้าย จากการดื่มเหล้าและเลิกเหล้า เรียกได้ว่าหลายคนมีชะตากรรมที่เปลี่ยนไปจากเคยทุกข์ทั้งกายและใจ กลับมามีความสุขกาย สบายใจทันที เมื่อคนในบ้านตัดสินใจไม่แตะต้องน้ำเมา

  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยกตัวอย่างความสำเร็จของ “กลุ่มคนหัวใจเพชร” ที่เป็นการรวมตัวกันของคนที่สามารถเอาชนะใจจนสามารถเลิกเหล้าได้ จำนวน 142 กลุ่มขึ้นมา ผ่านการทำงานร่วมกับนายอำเภอ นักรณรงค์งดเหล้าในอำเภอต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ โดยปีนี้ สสส. ต้องการให้ความสำคัญกับผลของการงดเหล้าที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีโควิด-19 ที่พบว่าเด็กๆ ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเด็กต้องอยู่บ้านที่มีผู้ใหญ่ดื่มเหล้าย่อมต้องมีผลกระทบตามมา ทั้งการซึมซับเรื่องการดื่มน้ำเมาเพราะมีคนในครอบครัวเป็นแบบอย่าง หรืออาจร้ายถึงขั้นถูกคนในบ้านทำร้ายเพราะฤทธิ์จากน้ำเมาทำให้คนดื่มขาดสติ จึงมีการทำวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบเหล่านี้ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานของปีนี้ ผ่านกิจกรรม “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เป็นการเปลี่ยนบทบาทของเด็กและเยาวชน ที่เป็นเหมือนผู้ได้รับผลกระทบ กลายเป็นผู้ทำงานเชิงรุก ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเหล้า ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้คือคลื่นลูกใหม่ที่สำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม

  คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้กล่าวว่า ในปี 2563 องค์กรได้ทำงานร่วมกับ 392 ชุมชนทั่วประเทศ ในการงดการบริโภคสุรา สามารถประหยัดเงินไปได้ถึง 21 ล้านบาท ปี 2564 เป็นปีที่ 19 ที่ทางเครือข่ายสำนักงานองค์กรงดเหล้า และ สสส. ได้ใช้เทศกาลเข้าพรรษา ในการขับเคลื่อนเชิญชวนให้คนไทยได้ลดละเลิกดื่มสุรา และได้ใช้โอกาสนี้ในการรักษาสุขภาพตัวเอง

  สำหรับโครงการ “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” นั้น เป็นการทำงานร่วมกับคุณครู เพื่อสอนให้เด็กๆ เขียนจดหมายขอให้พ่อแม่เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา มีโรงเรียนที่เข้ารวม 1,500 กว่าแห่ง นอกจากจะให้พ่อแม่เลิกเหล้าแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด-19 จากการตั้งวงเหล้าได้อีกด้วย ทางเครือข่ายจึงตั้งชื่อแคมเปญรณรงค์ในปีนี้ว่า “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อสื่อถึงวัตถุประสงค์ตรงนี้ด้วย

  นอกจากนี้ ทางเครือข่ายยังได้เชิญชวนให้คนทำคลิปวิดีโอ หรือเขียนข้อความ ส่งให้คนที่คุณรัก และยังได้ออกแบบโปรแกรมให้หน่วยงานใช้บริหารจัดการการ ลด ละ เลิกเหล้าของสมาชิก เช่น ในโรงงาน ก็สามารถเข้าไปใช้โปรแกรมนี้ได้ รวมทั้งสามารถเข้าไปร่วมปฏิญาณตนในการงดเหล้าเข้าพรรษาในเว็บไซต์ขององค์กรได้อีกด้วย สามารถเข้าไปศึกษาเครื่องมือต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://sdnthailand.com/ 

  ครูกาญจนา สิริรัตน์ชัยกุล ผู้รับผิดชอบโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ โรงเรียนวัดโสมนัส ได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับสำนักงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้า โดยเริ่มจากการศึกษาคู่มือที่ทางเครือข่ายส่งมา เป็นคู่มือที่ใช้งานง่าย ครูจึงเริ่มด้วยการมอบหมายให้พี่สอนน้อง ท่องความดีให้รู้จักพิษร้ายของแอลกอฮอล์ มีการทดลองเอาตับไก่แช่ในเหล้าขาว ให้พี่ๆ นักเรียนชั้น ป.6 สอนน้องนักเรียนชั้น ป.1 เขียนจดหมายเลิกเหล้า ถ้าคนไหนที่พ่อแม่ไม่ดื่มก็เขียนจดหมายขอบคุณที่ไม่ดื่มเหล้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ในรั้วโรงเรียน เช่น ให้นักเรียนได้ปลูกผักร่วมกันในกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนมาเล่าประสบการณ์หน้าเสาธงว่าเจอเรื่องอะไรที่บ้าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิต และช่วยกันหาทางออกให้เด็กๆ ได้มีสุขภาวะที่ดี จากการสอนที่ผ่านมาก็พบว่า หลายครอบครัวที่ลูกๆ หลานๆ เขียนจดหมายสื่อรักให้เลิกเหล้า พบว่าผู้ปกครองหลายคนตัดสินใจหยุดดื่มทันที เพราะสัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยของเด็กๆ

  สำหรับครอบครัว น้องแอปเปิ้ล ด.ญ.อัญจิรา บุนดี โรงเรียนวัดโสมนัส ก็ได้เขียนจดหมายขอให้พ่อเลิกเหล้า จากที่เคยดื่มเบียร์ เฉลี่ยวันละร้อยกว่าบาท กิน 4 วันต่อสัปดาห์ ก็ตก 500 บาท พอเลิกแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะ ตกเดือนละสองพันกว่าบาท สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น โดยคุณพ่อได้ขอบคุณคุณครูและทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรม รวมถึงขอให้พ่อแม่ท่านอื่นเลิกเหล้า เพื่อที่จะได้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวกลับคืนมา และได้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วย

  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ได้มาเล่าประสบการณ์ เช่น ด.ช.ไตรวุฒิ สุดใจ จากโรงเรียนบ้านลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ ที่รู้สึกสนใจอยากร่วมโครงการ เพราะอยากให้พ่อแม่เลิกเหล้า จึงได้เขียนจดหมายให้พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่บอกว่า ที่กินเหล้าเพราะอยากคลายเครียด แต่สุดท้ายก็เลิกเหล้าได้

  ส่วนอีกกรณีที่น่าสนใจ ก็คือ สามเณรธน ยุทธ์ คุณยศยิ่ง ปัจจุบัน อยู่ชั้น ม.2 ได้เขียนจดหมายสื่อรักเลิกเหล้าตอนชั้นประถม ช่วง ป.3 ที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงิน พ่อติดเหล้ามาก กลับบ้านมาก็ทะเลาะกับแม่ตลอด แล้วครูก็เสนอกิจกรรมจดหมายสื่อรัก เลยตัดสินใจเข้าร่วม เขียนจดหมายถึงพ่อ พ่อก็เลยบอกว่าจะเลิกเหล้า สามเณรธนก็เลยอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และได้กล่าวขอบคุณถึงทุกท่านที่ได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีมากๆ ขอร่วมอนุโมทนา ขอให้คณะทุกท่านทำกิจกรรมนี้ต่อไป

  สำหรับท่านใด ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/StopdrinkOfficial  หรือเว็บไซต์ www.โรงเรียนคำพ่อสอน.com โดยจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาที่เป็นประโยชน์ ให้สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเลิกเหล้าเข้าพรรษาเลิกเหล้าสื่อรักให้พักเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาภาคีเครือข่ายงดเหล้ามหกรรมสื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิดโควิด-19
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 05:34 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์