วิธีใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ยี่ห้อต่างๆ ด้วยตัวเอง (มีคลิป)

ข่าว

  วิธีใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ยี่ห้อต่างๆ ด้วยตัวเอง (มีคลิป)

  ไทยรัฐออนไลน์

  23 ก.ค. 2564 09:45 น.

  สาธารณสุขประเทศไทยรับรองการใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Antigen Test Kit ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา ผู้ที่ตรวจจากสถานพยาบาลและตรวจหาด้วยตัวเอง ผู้ที่มีอาการรุนแรงเข้าข่ายสีเขียวและสีแดง จะต้องตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR หากได้รับการยืนยันและมีอาการทางเดินหายใจจะต้องรอรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Home Isolation ตามวิธีของกระบวนการสาธารณสุขต่อไป

  วิธีใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองที่รองรับโดยองค์การอาหารและยา (อย.)

  ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มี Antigen Test Kit ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในร้านขายยาเพื่อให้ประชาชนซื้อไปตรวจได้เอง จำนวน 5 ยี่ห้อ 

  รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kit แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่

  1. ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อ Standard Q เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า Q-NCOV-03G
  ผู้ผลิต : SD Biosensor Inc., Korea.
  ผู้นำเข้า : บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  คลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่

  - ล้างมือให้สะอาดก่อนการทดสอบ
  - แกะผลิตภัณฑ์
  - อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์
  - สวมถุงมือก่อนการทดสอบ
  - ตรวจสอบวันหมดอายุที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
  - เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก โดยนำหลอดเก็บตัวอย่างมาเสียบไว้บนรูสำหรับตั้งกล่องผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นแกะไม้พันสำลี สอดก้านเก็บตัวอย่างลึก 1.5 เซนติเมตรในโพรงจมูกทั้งสองด้าน หมุนก้านเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกจำนวน 10 ครั้ง

  จุ่มก้านเก็บตัวอย่างลงในน้ำยาสกัด ระวังของเหลวกระเด็นเข้าดวงตา ปิดหยอดกดฝาจุกเข้ากับหลอดน้ำยาสกัดให้แน่น และหยดลงที่ช่องทดสอบบนอุปกรณ์ทดสอบ 3 หยด

  2. ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อโรช (Roche’s) เก็บตัวอย่างทางโพรงจมูก

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
  รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077
  ผู้ผลิต : SD Biosensor Inc., Korea.
  ผู้นำเข้า : บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  คลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่

  - ตรวจสอบวันหมดอายุของซองตรวจหมายเลข 1 และหมายเลข 2
  - ฉีกซองผลิตภัณฑ์ นำแถบตรวจและสารดูดความชื้นออกมา ตรวจสอบว่าไม่มีเม็ดสีเขียวๆ ในซองดูดความชื้น ดูให้แน่ใจว่าแถบตรวจไม่เสียหาย หลังจากฉีกที่ตรวจแล้วมีอายุการใช้งาน 15 นาที
  - การเตรียมตัวอย่างตรวจ ฉีกซองหมายเลข 2 นำหลอดที่มีสารละลาย มาแกะผนึกหลอดอย่างระมัดระวังไม่ให้สารละลายหกออกมา นำหลอดตั้งไว้ที่แท่นวางหลอด
  - แกะไม้ Swab ออกจากซอง ดูให้แน่ใจว่าจับถูกด้าน ห้ามจับปลายสำลี
  - เงยศีรษะ แหย่ก้านไม้ด้านนุ่มเข้าไปในโพรงจมูก ราว 2 เซนติเมตร ขนานกับเพดานปาก ไม่ออกแรงดันไม้ หมุน 4 รอบ ราว 15 วินาที ทำซ้ำกับด้านขวา
  - ใส่ไม้บริเวณที่มีสำลีพันลงในหลอดสารละลาย ให้ปลายด้านสำลีทั้งหมดจุ่มลงในของเหลว ใช้มือบีบหลอดให้แน่น หมุนสำลีอย่างน้อย 10 ครั้ง บีบปลายหลอดให้แน่น ขณะดึงออกจากหลอด เพื่อให้ของเหลวไม่ติดมากับสำลี และทิ้งไม้พันสำลีที่ไม่ใช้แล้ว โดยใส่ไปในซองที่ไม่ได้ใช้แล้ว ปิดฝาหลอดสารละลาย
  - วางแถบตรวจ นำสารละลายมาหยดที่ช่องแถบตรวจน้ำยา จำนวน 4 หยด หากน้ำยาไม่หยด ให้บีบหลอดเบาๆ หยดเกินไม่ต้องกังวล
  - อ่านผลตรวจใน 15 นาที ไม่ควรเกิน 30 นาที
  - การอ่านผล
  หากมีแถบขึ้นทั้ง 2 แถบ แม้ว่าจะจางๆ ก็ตาม แปลว่าผลบวก

  3. ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อ KISSH จากตัวอย่างน้ำลายและโพรงจมูก

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
  รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S แบบตรวจโพรงจมูก (Nasal Swab) และตรวจจากน้ำลาย (Saliva)
  ผู้ผลิต : Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, P.R. China
  ผู้นำเข้า : บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  ชุดทดสอบจากน้ำลาย ดูคลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มากับชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง ได้แก่ แถบทดสอบ, หลอดดูด, หลอดสกัดตัวอย่าง, หลอดบรรจุน้ำยาใส, ฝาหลอด และกระดาษบรรจุน้ำลาย
  - ใช้กระดาษสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำลาย เก็บน้ำลายโดยไอลึกๆ และออกเสียงขากจากลำคอ บ้วนน้ำลายออกมาประมาณ 2 มิลลิลิตร
  - หมุนฝาน้ำยาหยดลงในหลอดสกัดที่เสียบตั้งไว้ที่รูกล่อง ระวังอย่าให้หก
  - หยดน้ำลายประมาณ 0.5 มิลลิลิตร ลงในสารสกัดตัวอย่าง ปิดฝา และเขย่า
  - ฉีกซองแถบตรวจวางลงในที่สะอาด แห้ง และเรียบ จะต้องระวังไม่สัมผัสส่วนใดๆ ในแถบทดสอบ
  - หยดน้ำยาลงในช่องตัวอย่าง 3 หยด คอย 15 นาที ห้ามขยับแถบตรวจ อ่านผลหลัง 15 นาที

  ชุดทดสอบจากตัวอย่างโพรงจมูก ดูคลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่
   
  - เตรียมชุดอุปกรณ์ทดสอบ ได้แก่ แถบตรวจตัวอย่าง, ไม้แหย่โพรงจมูก, หลอดสกัดตัวอย่าง, หลอดบรรจุน้ำยาใส, ฝาหลอด

  - เตรียมหลอดบรรจุน้ำยาใส เสียบไว้บนรูที่ตั้งหลอด และหยดน้ำยาใสบัฟเฟอร์ในหลอดสกัด
  - แกะซองไม้แหย่จมูกไม่ให้นิ้วสัมผัสปลายไม้
  - เก็บตัวอย่างจากหน้าโพรงจมูก โดยการแหย่ไม้ 1.5 - 2 เซนติเมตร หมุนวนประมาณ 5 รอบ และนำออกมาช้าๆ
  - ชะล้างตัวอย่างจากไม้แหย่จมูกลงในหลอดสกัด หมุนวนประมาณ 10 ครั้ง บีบหลอดด้วยมือ 5 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างได้ถูกชะล้างมาที่หลอด
  - ฉีกซองแถบตรวจในที่สะอาด และไม่สัมผัสส่วนใดๆ ในแถบทดสอบ
  - หยดตัวอย่าง 3 หยด
  - คอย 15 นาที ไม่ขยับแถบตรวจ
  - ตรวจสอบผล Positive ตามข้อมูลในภาพนี้

  4. ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อ LEPU MEDICAL เก็บตัวอย่างทางโพรงจมูก

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)
  ผู้ผลิต : Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. P.R. China
  ผู้นำเข้า : บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด
  คลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่

  ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อ LEPU MEDICAL ผลิตมาเพื่อให้แพทย์ลงทะเบียนด้วยวิธี Scan QR Code เพื่อเก็บข้อมูลการตรวจสอบและยืนยันการตรวจในแต่ละชุดทดสอบ

  - เปิดแอปพลิเคชัน และใส่เลขรหัสประจำตัวของแพทย์
  - เปิดชุดตรวจประกอบด้วยคู่มือ และแถบตรวจ
  - แกะไม้พันสำลี และใช้เก็บตัวอย่างที่โพรงจมูก หมุนวนข้างละ 5 ครั้ง
  - แกะแถบกาวออก ใส่สำลีเข้าไปในช่องหยดสารละลาย หลังจากนั้นหยดสารละลายในบริเวณช่อง A หมุนไม้พันสำลีเพื่อให้ตัวอย่างหลุดออกมาจากสำลีให้มากที่สุด
  - ปิดแถบกระดาษ กดให้ติดกัน อ่านผล
  - การอ่านผลของชุดตรวจโควิด LEPU MEDICAL หากขึ้น 2 ขีดแปลว่า Positive
  - Scan QR Code ที่หน้าซอง แล้วถ่ายรูป อัปโหลดผลการตรวจ

  5. ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองยี่ห้อ BIOSYNEX เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag รหัสสินค้า 859256 และ 859261
  ผู้ผลิต : BIOSYNEX SWISS SA, SWITZERLAND.
  ผู้นำเข้า : บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
  คลิปสาธิตวิธีใช้ คลิกที่นี่

  - แกะกล่องอุปกรณ์ตรวจ เตรียมนาฬิกาจับเวลา
  - นำแถบตรวจวางไว้ในที่สะอาด และนำกล่องสำหรับตั้งวางอุปกรณ์ Swab ไว้ในที่ปลอดภัย ป้องกันการเผลอปัดน้ำยาหก
  - เทน้ำยาไว้ในหลอดสารละลาย
  - แกะสำลีพันไม้ เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
  - นำไม้พันสำลีมาใส่ไว้ในสารละลาย บีบหลอดสารละลายเพื่อให้ตัวอย่างติดมากับน้ำยาให้มากที่สุด
  - ปิดฝาหลอดสารละลาย และหยดลงในแถบตรวจ
  - อ่านผลแถบตรวจ หากขึ้น 2 ขีด แปลว่าให้ผลบวก (Positive)

  ในอนาคตอาจมีชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กันมากขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจ เมื่อทราบผลแล้ว ต้องกำจัด Antigen Test Kit ทุกชนิดแบบขยะติดเชื้อ ควรใส่น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนปิดถุง เพื่อนำไปส่งกำจัดอย่างปลอดภัย

  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2564


  ที่มา : fda.moph.go.th

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ชุดตรวจโควิดวิธีใช้ Antigen Test Kitชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง​ Standard QRocheAntigen Test KitLepu MedicalBIOSYNEXAntigen Rapid Test KitShenzhenตรวจโควิดเองโพรงจมูกน้ำลายRapid Antigen Test

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 06:31 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์