วิธีเตรียมตัววางแผนฉีด “วัคซีนเข็ม 3” เป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose)

ข่าว

  วิธีเตรียมตัววางแผนฉีด “วัคซีนเข็ม 3” เป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose)

  ไทยรัฐออนไลน์

  9 ก.ค. 2564 17:59 น.

  วัคซีนเข็ม 3 กำลังเป็นที่พูดถึงในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเริ่มมีบางประเทศที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 2 ไปแล้วครบ 6 เดือน เพื่อการควบคุมโรคระบาดให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติได้เร็วที่สุด แต่ละประเทศจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรเกินร้อยละ 70

  วัคซีนเข็มที่ 3 หรือ บูสเตอร์โดส (Booster Dose) คืออะไร

  บูสเตอร์โดส (Booster Dose) คือ วัคซีนเข็มถัดจากจำนวนเข็มที่ระบุในเอกสารกำกับยา ซึ่งเป็นยี่ห้อเดิมหรือคนละยี่ห้อก็ได้

  วัคซีนควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นการคิดค้นเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลประสิทธิภาพบางอย่างจะต้องใช้เวลาเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติ แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน องค์การอนามัยโลกจึงรับรองวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อในระดับที่ปลอดภัยและป้องกันได้อย่างน้อย 6 เดือน

  เพราะฉะนั้นใครที่รับวัคซีนครบโดส 2 เข็มแล้ว ควรเตรียมวางแผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
  วัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 (Booster Dose Covid Vaccine) ของไทย ได้แก่

  1. วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

  วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท mRNA องค์การอาหารและยา หรือ อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัดอย. อนุมัติ 24 มิ.ย. 64 นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงนามจองวัคซีนไฟเซอร์ เตรียมส่งมอบในปี 64 เป็นความหวังว่าจะเป็นวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว 

  2. วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

  วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท mRNA อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด โดยโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองในราคา 1,700 บาท ต่อเข็ม คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในช่วงเดือนตุลาคม 64 เป็นต้นไป ตรงกับช่วงเวลาที่ผู้รับวัคซีน 2 โดส ทั้งซิโนแวค และแอสตราเซเนกา ครบระยะเวลา 6 เดือนพอดี

  3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson&Johnson)

  วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson&Johnson) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภท Viral Vector อย. อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ยังไม่ทราบจำนวนและระยะเวลาที่จะนำเข้า

  ยังมีวัคซีนอีก 2 ตัวที่รอขึ้นทะเบียนกับ อย. คือ Sputnik V และ Covaxin ที่อาจมาเป็นวัคซีนทางเลือกเข็มที่ 3 หรืออาจเป็นวัคซีนที่สาธารณสุขจัดสรร ซึ่งต้องรอติดตามข่าวสารต่อไป

  วัคซีนโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้เมื่อไหร่?

  Ourworldindata.org เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก พบ 10 อันดับประเทศที่มีสัดส่วนประชากรได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 10 อันดับ (ข้อมูลอัปเดต 8 ก.ค. 64) ดังนี้

  1. อิสราเอล ร้อยละ 59.9
  2. บาห์เรน ร้อยละ 59.4
  3. มองโกเลีย ร้อยละ 54.4
  4. สหราชอาณาจักร ร้อยละ 50.1
  5. สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 47.2
  6. เยอรมนี ร้อยละ 40.5
  7. อิตาลี ร้อยละ 35.2
  8. ฝรั่งเศส ร้อยละ 31.1
  9. เม็กซิโก ร้อยละ 15.5
  10. บราซิล ร้อยละ 13.6

  ส่วนประเทศไทย ประชากรฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 4.5

  ข้อมูลจาก Ourworldindata.org (อัปเดต 8 ก.ค. 64)
  ข้อมูลจาก Ourworldindata.org (อัปเดต 8 ก.ค. 64)  สิ่งที่เป็นนโยบายต่อไปของแต่ละประเทศ คือ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ให้กับประชากร หลังครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

  จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ามีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ยังรอวัคซีนโควิด-19

  ในระหว่างรอผลวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนแต่ละยี่ห้อว่า เมื่อฉีดไปแล้วครบโดส จะต้องฉีดกระตุ้นซ้ำในระยะเวลาเท่าไร สาธารณสุขประเทศต่างๆ ควรเร่งจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงประชากรที่ต้องฉีดบูสเตอร์โดส เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

  วิธีเลือกวัคซีนเข็ม 3 เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส

  • ฉีดครบ 2 เข็ม แล้วภูมิขึ้นน้อย

  ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีด พบภูมิขึ้นน้อย สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นบูสเตอร์โดสได้

  • ครบระยะเวลา 6 เดือน หรือตามประสิทธิภาพวัคซีนเดิม

  เมื่อใกล้ครบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไปแล้ว อาจพิจารณาเลือกวัคซีนทางเลือก เพื่อเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส โดยติดตามข่าวสารจากองค์การอาหารและยา ซึ่งรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยจากบริษัทผู้นำเข้า

  • เลือกจากราคาวัคซีนโควิด-19 ในอนาคต

  เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ในปี 65 เป็นต้นไป อาจจะสูงขึ้นหรือลดลง และอาจมีวัคซีนโควิดที่ได้รับรองมาตรฐานมากขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้ประชาชนมีทางเลือกบูสเตอร์โดสได้

  • จำเป็นต้องขอ Vaccine Passport เพื่อเดินทางต่างประเทศ

  บางประเทศระบุยี่ห้อของวัคซีนเพื่อรับรองอนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะฉะนั้นหากคุณจำเป็นต้องเดินทางข้ามประเทศ ต้องศึกษายี่ห้อวัคซีนที่ประเทศนั้นรับรอง

  อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกแนะนำผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่รับไปเพียง 1 เข็มแล้วต้องการเปลี่ยนยี่ห้อว่าไม่ควรเปลี่ยน เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ควรเปลี่ยนเฉพาะผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงในเข็มแรกเท่านั้น

  ที่มา : www.who.int

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บูสเตอร์โดสบูสเตอร์โดสคือวัคซีนเข็ม 3ฉีดวัคซีนเข็ม 3Booster DoseBooster Dose Covid Vaccineฉีดวัคซีนโควิดบทความดีๆ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14:55 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์