13 พ.ค. 64 วัคซีน Moderna ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อย ในตำรับยาแผนปัจจุบัน ใช้ชื่อยา “โมเดอร์นา วัคซีนโควิด-19/ COVID-19 VACCINE MODERNA” ประเภทยาควบคุมพิเศษ นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และวันที่ 23 มิ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ผ่านทางเว็บไซต์ gpo.or.th ชี้แจงคาดว่าจะมีการลงนามซื้อขายกับบริษัทซิลลิคฯ ในต้นเดือน ส.ค. 64 เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรมเป็นส่วนกลางจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในช่วงไตรมาส 4/2564 ถึงต้นเดือน ม.ค. 65 จำนวน 5 ล้านโดส ภายหลังทบทวนจำนวนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกและราคาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ กระทั่งจัดส่งวัคซีน เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เปิดจองอย่างเป็นทางการในราคาเข็มละ 1,700 บาท ซึ่งผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม

โรงพยาบาลที่เปิดจองรับวัคซีนโควิดทางเลือก Moderna

สำรวจข้อมูลเมื่อ 30 มิ.ย. 64

...

โรงพยาบาลที่เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโควิดทางเลือก กรุงเทพฯ ปริมณฑล

1. โรงพยาบาลวิภาวดี รายละเอียด คลิกที่นี่
2. เครือโรงพยาบาล BCH รายละเอียด คลิกที่นี่
3. โรงพยาบาลพระรามเก้า รายละเอียด คลิกที่นี่  
4. โรงพยาบาลบางโพ รายละเอียด คลิกที่นี่ (ปิดรับจองแล้ว)
5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รายละเอียด คลิกที่นี่  
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 รายละเอียด คลิกที่นี่  
7. โรงพยาบาลธนบุรี 1*
8. โรงพยาบาลธนบุรี 2*
9. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง*
10. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รายละเอียด คลิกที่นี่ (ปิดรับจองแล้ว)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดทางเลือกโรงพยาบาลต่างจังหวัด

ภาคกลาง

11. โรงพยาบาลธนบุรี* บูรณาการ จ.ปทุมธานี
12. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี* จ.ปทุมธานี
13. โรงพยาบาลราชธานี* จ.พระนครศรีอยุธยา
14. โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง* จ.สุพรรณบุรี

ภาคเหนือ

15. โรงพยาบาลลานนา* จ.เชียงใหม่
16. โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก รายละเอียด คลิกที่นี่

ภาคอีสาน

17. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ธนบุรี* จ.อุบลราชธานี
18. โรงพยาบาลราชพฤกษ์* จ.ขอนแก่น
19. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด*
20. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์* ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคใต้

21. โรงพยาบาลสิโรรส* จ.ยะลา
22. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี* จ.สงขลา
23. โรงพยาบาลธนบุรี* ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
24. โรงพยาบาลธนบุรี* ชุมพร จ.ชุมพร
ภาคตะวันออก
25. โรงพยาบาลสิริเวช* จ.จันทบุรี

*หมายเหตุ โรงพยาบาลเอกชน เครือโรงพยาบาลธนบุรี คลิกที่นี่


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

1. ตรวจสอบว่าตนเองรับวัคซีนโควิดยี่ห้อใดมาก่อน จำนวนกี่เข็ม เพื่อแพทย์พิจารณาเว้นช่วงฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
2. พิจารณาสุขภาพตนเองก่อนเลือกฉีดวัคซีนโควิด
3. ยกเลิกการจองวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่น เมื่อต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาตามวันและเวลาที่นัดหมาย

อย่างไรก็ดี จำนวนการฉีดกระตุ้น 1 หรือ 2 ด้วยวัคซีนโควิดทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนควรแจ้งประวัติการเข้ารับวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่น ณ จุดคัดกรอง

ที่มา : เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม  

...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง