วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันนี้มี 5 ช่องทาง สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยจัดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มต้นฉีดกันทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเริ่มฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ทยอยรับวัคซีนโควิดมาจัดสรรฉีดให้แก่ประชาชน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่ไหน

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่าน “หมอพร้อม”

ระบบการจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านหมอพร้อมนั้น ผู้ใช้งานจะต้องกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ โดยกดค้นหาคำว่า “หมอพร้อม” ในบัญชีไลน์ทางการ แล้วกด "เพิ่มเพื่อน" หลังจากนั้นจึงกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

- ชื่อและนามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- วันเดือนปีเกิด
- เลขหลังบัตรประชาชน โดยไม่ต้องใส่ขีด ( - )
- เลือกสถานพยาบาล และรอบเวลาฉีดที่กำหนด

ในช่วงเวลาที่สาธารณสุขเปิดจองวัคซีน ผู้ใช้งานจะเข้าจองคิวได้ แต่หากยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่กำหนด จะต้องรอดำเนินการต่อไป ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากไลน์ทางการ “หมอพร้อม” โดยตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โรงพยาบาลต่างๆ สามารถลงทะเบียนจัดคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเข้ารับการฉีดได้อย่างเหมาะสมผ่านระบบ MOPH Immunization Center (MOPH-IC) ของหมอพร้อม 

...

ดูวิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด หมอพร้อม อย่างละเอียดได้ที่นี่

2. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่าน “ไทยร่วมใจ”

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 18 - 59 ปี แสดงความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ผ่านแอป เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ ไทยร่วมใจ.com เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด

วิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไทยร่วมใจ ใช้ข้อมูลดังนี้

- ชื่อและนามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- วันเดือนปีเกิด
- เลขหลังบัตรประชาชน โดยไม่ต้องใส่ขีด ( - )
- เลือกสถานที่ และเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

ดูวิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไทยร่วมใจ อย่างละเอียด ได้ที่นี่

อย่างไรก็ดี ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ไทยร่วมใจ แล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาติดตามอาการ และติดตามวันนัดหมายในเข็มที่ 2 อีกด้วย

3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านเครือข่าย กสทช. 

ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านการลงทะเบียนกับเครือข่าย กสทช.* นั้น จะได้ฉีดที่สนามวัคซีน สถานีกลาง บางซื่อ โดยมีช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนดังนี้

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด True คลิกที่นี่
2. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด Dtac คลิกที่นี่
3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด AIS คลิกที่นี่
4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด TOT และ MY คลิกที่นี่

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ QR Code เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตามประตูทางเข้าที่กำหนด หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกรอกประวัติ วัดความดัน ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล หลังฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็จะต้องนั่งพักดูอาการ 30 นาที เพื่อดูอาการแพ้วัคซีนเฉียบพลัน

...

*ปัจจุบันการลงทะเบียนเต็มตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 64 ทุกเครือข่าย รอติดตามประกาศเปิดรอบใหม่อีกครั้ง

4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อสม.)

ผู้ต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดอื่นๆ เตรียมข้อมูลส่วนตัว บัตรประชาชน และเบอร์ติดต่อ เพื่อขอลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่

1. โรงพยาบาลที่ท่านรักษาตัวอยู่ หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ อสม.

5. ชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19

...

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องมีอายุ 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค ดังนี้

  • Severe Chronic Respiratory Diseases (CRDs)
  • Coronary artery disease (CAD)
  • Chronic kidney disease (CKD) (5th stage)
  • Stroke
  • Cancer patients receiving chemotherapy
  • Diabetes
  • Obesity  

รายละเอียดการลงทะเบียนของชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย คลิกที่นี่ 


เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ระบบหมอพร้อมจะเปลี่ยนข้อมูลตามที่ผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ให้ไว้กับสถานพยาบาล รวมถึงมีแบบสอบถามอาการหลังฉีด 1 วัน ให้ผู้รับวัคซีนแล้วได้ประเมินอาการเป็นข้อมูลส่งให้กับทางสาธารณสุขต่อไปติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ได้ที่ ddc.moph.go.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

...