"นลินทิพย์ สร้างเอี่ยม และ ภาสพรรณ วงศ์รัตนาวิน" ส่งหน้ากากให้โรงพยาบาลบุษราคัม

ข่าว

"นลินทิพย์ สร้างเอี่ยม และ ภาสพรรณ วงศ์รัตนาวิน" ส่งหน้ากากให้โรงพยาบาลบุษราคัม

ธนูเทพ

  4 มิ.ย. 2564 05:01 น.

  บันทึก

  มอบหน้ากาก นลินทิพย์ สร้างเอี่ยม และ ภาสพรรณ วงศ์รัตนาวิน ตัวแทนบริษัท ซิกป้า มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี กัญจน์ณัฎฐ์ สังข์นาค เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ วันก่อน.

  ประเทศวิกฤติต้องใช้งบประมาณโปร่งใส............หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

  สนับสนุน เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธาน บ.ย.ส.รุ่นที่ 25 มอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้ อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ ที่อาคารยุติธรรม ศาลฎีกา วันก่อน.
  สนับสนุน เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธาน บ.ย.ส.รุ่นที่ 25 มอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้ อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ ที่อาคารยุติธรรม ศาลฎีกา วันก่อน.

  “ธนูเทพ” ประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...อภิปรายกันยืดเยื้อ 3 วัน 3 คืน สุดท้าย สภาผู้แทนราษฎร โดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรกไปแล้ว รอชำแหละในคณะกรรมาธิการฯ วาระ 2 กันต่อไป แต่ที่แน่ๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เน้นย้ำ งบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เป็นการจัดงบฯแบบขาดดุล ให้สอดคล้องสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 2.5–3.5 ส่วน เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดจะขยายตัว ร้อยละ 4–5

  สู้ภัยโควิด พญ.อัญชลี อัศวมงคลกุล ตัวแทนจาก ธ.กสิกรไทย มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางกอกและ รพ.ปิยะเวท เพื่อซื้ออุปกรณ์แพทย์ โดยมี พญ.เจรียง จันทรกมล, นพ.วิทิต อรรถเวชกุล และ นพ.พณะ จันทรกมล เป็นผู้รับมอบ ที่ รพ.ปิยะเวท วันก่อน.
  สู้ภัยโควิด พญ.อัญชลี อัศวมงคลกุล ตัวแทนจาก ธ.กสิกรไทย มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางกอกและ รพ.ปิยะเวท เพื่อซื้ออุปกรณ์แพทย์ โดยมี พญ.เจรียง จันทรกมล, นพ.วิทิต อรรถเวชกุล และ นพ.พณะ จันทรกมล เป็นผู้รับมอบ ที่ รพ.ปิยะเวท วันก่อน.

  ทั้งนี้ ในปีงบฯ 2565 คาดจัดเก็บรายได้ภาษีอากร และรายได้อื่นๆรวม 2.51 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.26 จากปีก่อน ส่วนหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มี.ค.2564 มี 8.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.3 ของจีดีพี ยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60...ทั้งนี้ งบฯปี 2565 แบ่งเป็น งบกลาง 571,047 ล้านบาท งบฯของหน่วยงานที่ขอ รับงบประมาณ 1.03 ล้าน ล้านบาท งบฯบูรณาการ 208,177 ล้านบาท งบฯรายจ่าย บุคลากร 770,160 ล้านบาท งบฯเงินทุนหมุนเวียน 195,397 ล้านบาท งบฯเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 297,631 ล้านบาท งบฯรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596 ล้านบาท งบฯเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978 ล้านบาท...โดยจำแนก ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง 387,909 ล้านบาท ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขัน 338,547 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 548,185 ล้านบาท ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 733,749 ล้านบาท ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 119,600 ล้านบาท ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 559,300 ล้านบาท

  ปลายทางชีวิต เจียด สุจริตกุล, ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์, ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน และ คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน มาร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ เตียบ สุจริตกุล อดีตรอง ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันก่อน.
  ปลายทางชีวิต เจียด สุจริตกุล, ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์, ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน และ คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน มาร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ เตียบ สุจริตกุล อดีตรอง ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันก่อน.

  ประสา “ธนูเทพ” มองการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในสภาฯก็ไม่ต่างจากทุกปี โดยเฉพาะ ส.ส.ฝ่ายค้าน ต้องใช้เวทีนี้ตรวจสอบ อภิปรายถล่มการจัดงบฯของรัฐบาลอย่างหนักหน่วงรุนแรง แต่สุดท้าย ด้วยระบบเสียงข้างมากในสภาฯ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ก็ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ เพราะงบประมาณ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารแก้ไขปัญหาประเทศ และประชาชน ยิ่งในภาวะวิกฤติโควิดในปัจจุบัน ถ้า รัฐบาล ไม่มีงบฯ การแก้ปัญหาโรคระบาด และการกระตุ้น ชีพจรเศรษฐกิจของประเทศ ก็คงทำไม่ได้ กลายเป็น รัฐล้มเหลว ประเทศล้มละลาย...อย่างไรก็ตาม งบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์มาจากเงินภาษีของประชาชน การใช้จ่ายต้องโปร่งใส คุ้มค่า ใช้แก้ปัญหา ให้ตรงเป้าตรงจุด ที่สำคัญต้องป้องกันเรื่องการทุจริต อย่าปล่อยให้ เหลือบการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า รวมหัวทุจริต คอร์รัปชัน แสวงหาผลประโยชน์บนความเป็นความตายของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาด ตรงนี้สำคัญ ที่สุด จำไว้นะลุงๆทั้งหลาย

  จากแม็คโคร ศิริพร เดชสิงห์ จากบริษัท สยามแม็คโคร มอบนํ้าดื่ม aro จำนวน 5,000 ขวด ให้ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ โดยมี ณัฏฐมณี เลขวณิชกุล มาร่วมมอบด้วย ที่สถานีกลางบางซื่อ วันก่อน.
  จากแม็คโคร ศิริพร เดชสิงห์ จากบริษัท สยามแม็คโคร มอบนํ้าดื่ม aro จำนวน 5,000 ขวด ให้ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ โดยมี ณัฏฐมณี เลขวณิชกุล มาร่วมมอบด้วย ที่สถานีกลางบางซื่อ วันก่อน.

  ผ่างๆ...พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ระบุถึงการเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย. ว่าได้รับรายงานจาก กระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมีวัคซีนทั้งหมดประมาณ 6 ล้านโดส ทั้ง แอสตราเซเนกา และ ซิโนแวค น่าจะได้จัดสรรครบทุกจังหวัด ทั้งนี้ การจัดสรรจะคิดจากยอดวัคซีนจำนวนเต็มที่มีในแต่ละเดือน และทยอยแบ่งส่งเป็นรอบโดย นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้พิจารณา แต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนวัคซีนทั้งหมดได้...งานนี้ ถ้าวัคซีนมาไม่ทันตามนัด รัฐบาลเสียรังวัดซ้ำซากแน่นอน

  มอบหน้ากาก นลินทิพย์ สร้างเอี่ยม และ ภาสพรรณ วงศ์รัตนาวิน ตัวแทนบริษัท ซิกป้า มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี กัญจน์ณัฎฐ์ สังข์นาค เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ วันก่อน.
  มอบหน้ากาก นลินทิพย์ สร้างเอี่ยม และ ภาสพรรณ วงศ์รัตนาวิน ตัวแทนบริษัท ซิกป้า มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี กัญจน์ณัฎฐ์ สังข์นาค เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ วันก่อน.

  ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพของประชาชน และ เศรษฐกิจ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารมืออาชีพ ถือว่ามีความสำคัญ อย่าง นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำ ประเทศไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนช้า ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว กว่า 1 ล้านโดส พอๆกับหลายประเทศในอาเซียน โดย วัคซีนซิโนแวค และ แอสตราเซเนกา เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ที่สำคัญไทยมีระบบดูแลผู้ฉีดวัคซีนอย่างดีมาก ทั้ง ก่อนฉีด ขณะฉีด และหลังฉีด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นระบบความปลอดภัย...เมื่อวัคซีนทยอยเข้ามาต้องรีบไปฉีดเพื่อความปลอดภัย

  บริจาค สาระ ล่ำซำ ในนามเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี และ พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ มาร่วมมอบด้วย ที่เมืองไทยประกันชีวิต สนญ. วันก่อน.
  บริจาค สาระ ล่ำซำ ในนามเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี และ พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ มาร่วมมอบด้วย ที่เมืองไทยประกันชีวิต สนญ. วันก่อน.

  ขณะที่ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ออกมาเสนอแนะ รัฐบาล ให้เปิดกว้างในการจัดหา วัคซีนโควิด ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีตัวเลือกที่หลากหลาย และมีความชัดเจนในเรื่องปริมาณเพื่อให้ประชาชนสบายใจว่าเป้าหมาย 100 ล้านโดส ของรัฐบาลจะได้ตามแผน หรือเร่งรัดให้เร็วกว่าแผน รวมทั้งควรมีเซฟตี้เฟกเตอร์ จัดหา วัคซีนสำรอง เผื่อไว้ให้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้สำหรับ สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ที่สำคัญนอกจากการเร่งฉีดวัคซีนแล้ว รัฐบาล ต้องเตรียมตัว เพื่อออกสตาร์ตรับกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวด้วย...คำแนะนำที่มีประโยชน์กับคนไทยและประเทศในยามวิกฤติเช่นนี้ ผู้มีอำนาจในรัฐบาลสมควรต้องรับฟังและนำไปปรับใช้โดยเร่งด่วน

  อุปกรณ์แพทย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จาก วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ปธ.กลุ่มบริษัท ง่วนสูน โดยมี อรุณี ลิ้มประนะ และ ภัครภัสสร์ ลิ้มประนะ มาร่วมในพิธีด้วย ที่มูลนิธิชัยพัฒนา วันก่อน.
  อุปกรณ์แพทย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จาก วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ปธ.กลุ่มบริษัท ง่วนสูน โดยมี อรุณี ลิ้มประนะ และ ภัครภัสสร์ ลิ้มประนะ มาร่วมในพิธีด้วย ที่มูลนิธิชัยพัฒนา วันก่อน.

  อืม...หลังจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ออกเอกสารข่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ วัคซีนซิโนแวค ของรัฐบาล เพราะเป็นการจัดซื้อ แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และยืนยัน ซีพี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทซิโนแวค ทั้งนี้ หากพบว่ามีนำข้อมูลไปบิดเบือนสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีต่อไป...เมื่อมีการประกาศอย่างนี้ พร้อมขู่ดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนโดยเฉพาะทางโซเชียลฯ ทำให้กระแสบิดเบือนต่างๆหายวับไปทันที พวกเกรียนคีย์บอร์ด ต้องโดนของแข็งแบบนี้ ถึงจะรู้สึก

  สังคมทั่วไป...ศพ เตียบ สุจริตกุล อดีตรองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งสวดศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรฯ 18.30 น. ถึง 5 มิ.ย.

  "ธนูเทพ"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
  03:15

  เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

  ApplicationMy Thairath

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:11 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์