ไลฟ์สไตล์
100 year

“ตุง 12 ราศี” ..สืบชะตา เสริมบารมี มั่งมี ร่ำรวย

รัก-ยม
11 เม.ย. 2564 05:11 น.
SHARE

ความเชื่อชาวล้านนาเรื่อง “จักรราศี” สิบสองนักษัตร...ปีชวด ปีฉลู ปีขาล ปีเถาะ ปีมะโรง ปีมะเส็ง ปีมะเมีย ปีมะแม ปีวอก ปีระกา ปีจอ ปีกุน...

จักรราศีประจำปีทั้งสิบสองนี้ ไม่ว่าตัวหนึ่งตัวใดว่ากันว่า...หากผู้ใดทำบุญ “บูชาถวายตุงราศี” นั้นแล้วจักพ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัยใดๆมากล้ำกราย

กล่าวได้ว่า...ลักษณะตุงราศีนั้นจะมีรูปนักษัตรหรือรูปสัตว์ประจำสิบสองราศี ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ ...หนู วัว กระต่าย เสือ งูใหญ่...ซึ่งโดยตามคติความเชื่อชาวล้านนานั้นจะหมายถึงสัตว์ในนิยายคือ “นาค” ต่อเนื่องมาถึงงูเล็ก แพะ ม้า ลิง หมา ไก่ หมู...โดยความเชื่อประจำปีกุญชรนั่นก็คือ “ช้าง”

“ตุง 12 ราศี” หรือ “ตุงเปิ้ง”...กระบวนการขั้นตอนการทำนั้นมีความละเอียดมากพอสมควร แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ทำได้เป็นอย่างดี ชาวล้านนาดั้งเดิมจะทอด้วยเส้นด้าย ฝ้าย และไหม...ทออย่างประณีตด้วยกี่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น “ชาวไทใหญ่” กับ “ชาวไทลื้อ” ที่ทอตุง 12 ราศีที่ว่านี้

ตัวอย่างข้อมูล “ตุงราศี” เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า จะทอด้วยฝ้ายดิบ เป็นรูปสัตว์สิบสองราศีเรียงกันลงมา โดยจะใช้สีขาวเป็นพื้นสีดำเป็นตัวสัตว์ ส่วนตุงที่บ้านสันหลวงใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายนั้น ทอโดยชาวไทลื้อ จะใช้เส้นฝ้ายเมื่อทอออกมาเป็นผืนแล้วจะให้สัมผัสที่นุ่มกว่า

ลักษณะรูปแบบที่น่าสนใจ...รูป “สัตว์สิบสองราศี” จะทอโดยใช้เส้นด้ายสีต่างๆตามสีจริงของสัตว์และถูกคั่นด้วยตอกไม้ไผ่ระหว่างสัตว์แต่ละช่อง

อีกแห่งที่บ้านป่าซาง จังหวัดลำพูน ชาวไทลื้อที่นี่จะทอรูปสัตว์สิบสองราศีและคั่นด้วยตอกไม้ไผ่เช่นเดียวกัน หากแต่พิเศษกว่าคือการทอที่มีความละเอียด สมจริง สวยงาม

ที่สำคัญ...ตุงยังมีความใหญ่กว่า ยาวกว่า ในส่วนหัวตุงจะทำด้วยไม้วางเรียงกันแล้วผูกด้วยด้าย ตัดเป็นรูปกาแล...สะท้อนเอกลักษณ์ของตุงจังหวัดลำพูน

@ @ @ @

ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึง “ตุง 12 ราศี กับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ไว้อีกว่า ตุงสิบสองราศีนิยมใช้ใน “วันเทศกาลสงกรานต์” หรือ “วันปีใหม่ชาวล้านนา” นิยมนำตุงมาผูกติดกับค้างตุง ขึ้นเสาไม้ไผ่

เพื่อนำไปปักประดับรวมกับตุงไชย...ธงแบบหนึ่งที่ทำมาถวายเป็นพุทธบูชา ใช้ในงานเฉลิมฉลองต่างๆ โดยมีศรัทธาความเชื่อสืบต่อๆกันมาว่าผู้ที่บูชาด้วยตุงนี้แล้วเมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ หรือเมื่อหากต้องตกนรกชายตุงก็จะกวัดแกว่งฉุดวิญญาณขึ้นมาจากนรกได้

“ตุง” ทำขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาและใช้ในพิธีกรรมต่างๆมาแต่โบราณนานมา ชาวล้านนามีความเชื่อต่อตุงทำให้พิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง การทำตุงถวายเป็นพุทธบูชาถือเป็นสิ่งปรารถนาสูงสุด เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่เพื่อให้ตนเองได้ขึ้นสวรรค์

ตุง...เป็นเสมือนบันไดขึ้นไปสู่พระเกษแก้วจุฬามณี เจดีย์สถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการทำตุงเป็นขั้นๆ โดย-เฉพาะอย่างยิ่งได้ถวายพระธาตุประจำปีเกิดของตนเอง ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของคนล้านนาตลอดมา โดยเฉพาะ “ตุง ตั๋วเปิ้ง” หรือ “ตุงปีนักษัตร” ที่รวมเอาปีเกิดของนักษัตรมาไว้ในตุงเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างกุศลให้กับตนเอง ครอบครัวให้ดีขึ้น

เชื่อศรัทธาเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อบูชา “ตุง 12 ราศี” แล้วจะเป็นการสืบชะตา เสริมบารมี มั่งมี ร่ำรวย

@ @ @ @

“ตุงล้านนา” มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับตุงมานานนับพันปีแล้ว วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2563) ระบุว่า นับเนื่องมาจากการสร้างพระธาตุดอยตุง มีเรื่องเล่าปรากฏอยู่ที่วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงว่า...ได้มีการนำพระบรมธาตุมาบรรจุที่ดอยตุงถึงสามครั้ง

และ...ในแต่ละครั้งก็จะมีการก่อเจดีย์ขึ้นด้วย แต่มีเพียงสององค์เท่านั้นที่ได้รับการบูรณ- ปฏิสังขรณ์มาจนถึงปัจจุบัน

พระเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย...กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า และพระธาตุย่อยนำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้มาประดิษฐานบนแผ่นดินล้านนาไทย “พระธาตุดอยตุง”...จึงได้ชื่อว่าเป็นปฐมบรมธาตุแห่งอาณาจักรล้านนา

ในสมัยพระเจ้าอุชุตะราช รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์สิงหนวัต ผู้ครองนครโยนกนาคนคร พุทธศักราช 1452 พระมหากัสสปะเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระรากขวัญเบื้องซ้ายนี้มาถวาย

ตามคำทำนายของพระพุทธองค์ว่า...ที่ดอยดินแดนแห่งนี้ต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในภายภาคหน้า

พระเจ้าอุชุตะราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้เรียกหัวหน้าลาวจกมาเฝ้า พระราชทานทองคำจำนวนแสนกษาปณ์ให้เป็นค่าที่ดินบริเวณดอยดินแดงแก่พวกลาวจกแล้วทรงสร้างพระสถูปขึ้น โดยนำธงตะขาบยาว 3,000 วา ไปปักไว้บนดอย

และ...ได้รับสั่งว่าหากชายธงนี้ปลิวไปไกลเพียงใดให้กำหนดพื้นที่เป็นฐานพระสถูปเพียงนั้น “ดอยดินแดง” จึงได้ชื่อใหม่ในกาลต่อมาว่า

“ดอยตุง” เมื่อสร้างพระสถูปเสร็จก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ให้คนสักการบูชา หลุมตุงที่อยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุดอยตุงนั้นเล่าลือสืบกันต่อมาว่า...เป็นหลุมสำหรับปักตุงของพระมหากัสสปะ ปัจจุบันได้รับการดูแลจากทางวัดพระธาตุดอยตุงเป็นอย่างดี

“ตุง”...มีความหมายในทางพุทธศาสนา เป็นเครื่องหมายแห่งกำลังใจ ทำให้เกิดความกล้าหาญ สร้างความสามัคคีในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ถึงตรงนี้คงพอจะรู้จักตุงกันไม่มากก็น้อย ซึ่งตุงของล้านนาหากเปรียบก็ไม่ต่างกับ “ธง” ภาคกลาง ...นอกจากสื่อสะท้อนถึงความเชื่อศรัทธาแล้วยังเป็นศิลปะที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

รัก-ยม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตุง 12 ราศีเสริมบารมีรัก-ยมเหนือฟ้าใต้บาดาลชาวล้านนาตุงเปิ้งบูชาถวายตุงราศี

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:19 น.