ปี 64 ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง เช็กรายชื่อ 275 รพ.รัฐ และเอกชนที่นี่

ข่าว

  ปี 64 ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง เช็กรายชื่อ 275 รพ.รัฐ และเอกชนที่นี่

  ไทยรัฐออนไลน์

  7 เม.ย. 2564 16:26 น.

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขจำนวนการตรวจโควิด-19 (COVID-19) ในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันตรวจไปแล้วกว่า 3 ล้านครั้ง พบผลบวก 29,685 คน คิดเป็น 1% ของอัตราการพบผู้ติดเชื้อจากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด โดยห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผล เพื่อตรวจสอบเพื่อหาเชื้อ SARS-CoV-2 นั้น ต้องได้รับการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการเสียก่อน ปัจจุบันในประเทศไทยมีห้องแล็บที่ได้รับการรับรอง 275 แห่ง

  ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง สรุปรวมรายชื่อ รพ.รัฐ และเอกชนทั่วไทย (อัปเดต 7 เม.ย.64)

  ตรวจโควิดฟรีได้ที่ไหนบ้าง
  ตรวจโควิดฟรีได้ที่ไหนบ้าง

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีห้องแล็บ 106 แห่ง เป็นภาครัฐ 43 แห่ง และเอกชน 63 แห่ง และต่างจังหวัด 169 แห่ง เป็นภาครัฐ 133 แห่ง และเอกชน 36 แห่ง โดยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วเลือกค้นหาสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ได้ในช่องค้นหา มีวิธีการดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ service.dmsc.moph.go.th/labscovid19
  2. พิมพ์ชื่อจังหวัดที่ต้องการค้นหาเช่น เมื่อต้องการทราบว่า ตรวจโควิด เชียงใหม่ มีที่ไหนบ้าง ก็พิมพ์คำว่า “เชียงใหม่” ในช่อง Search แล้วกด Enter
  3. รายชื่อสถานที่และหน่วยงานตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรอง จะขึ้นปรากฏตามลำดับเลขที่

  ตัวอย่างสถานที่ตรวจโควิดเชียงใหม่ ภาครัฐ และเอกชน

  • โรงพยาบาลสันทราย (รัฐ)
  • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รัฐ) 
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รัฐ)
  • โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ (รัฐ) 
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (รัฐ)
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (รัฐ) 
  • เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่ (เอกชน) 
  • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน)
  • โรงพยาบาลานนา (เอกชน)
  • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (เอกชน) 
  • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ (เอกชน)

  ตรวจโควิดฟรีได้ที่ไหนบ้าง

  ตรวจโควิดฟรีในปี 64 ก็ยังอิงหลักเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยผู้เข้าขอรับการตรวจโควิดฟรี จะต้องเข้าเกณฑ์เสี่ยงตามเงื่อนไขกรมควบคุมโรค ดังนี้

  • เดินทางมายังเขตติดโรค หรือ พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
  • มีอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเหนื่อยหอบ, จมูกไม่ได้รับกลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส

  ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด

  1. เดินทางไปยังสถานพยาบาล เพื่อประเมินผลเบื้องต้นก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
  2. ลงทะเบียนประวัติ
  3. ถอดหน้ากากอนามัย เงยหน้า อ้าปาก ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
  4. สวมหน้ากากอนามัย เดินทางกลับบ้านรอผล
  5. ระหว่างรอผล ควรกักตัวอยู่ที่พัก งดการเดินทางพบปะผู้อื่น

  ค่าบริการ ราคาตรวจโควิด-19

  ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสี่ยงตามเงื่อนไขของกรมควบคุมโรค หากต้องการตรวจโควิด-19 กับโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน มีค่าบริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ดังนี้

  - โรงพยาบาลรัฐ ค่าตรวจเริ่มต้น 1,500 บาท
  - โรงพยาบาลเอกชน ค่าตรวจเริ่มต้น 3,000 บาท

  ส่วนค่าบริการ 1,000-1,500 บาท นั้น เป็นวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกัน IgG และ IgM Covid-19 ซึ่งเป็นกระบวนการเจาะเลือดตรวจสอบภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ถือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งหากพบผลบวก ก็จะได้รับการตรวจ RT-PCR ต่อไป

  • วิธีตรวจโควิดฟรีกับบริการ “รถตรวจโควิดเคลื่อนที่”

  รถตรวจโควิดเคลื่อนที่ เป็นรถที่บรรทุกเครื่องมือเก็บตัวอย่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างด้วยวิธี SWAB (ใช้สำลีพันก้านเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก) จากผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งต่อให้กับห้องปฏิบัติการต่อไป หากได้รับการ “ยืนยันพบเชื้อโควิด-19” จะได้รับการติดให้เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลที่กำหนด

  • ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิดไดร์ฟทรู (Drive Thru)

  โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเปิดให้บริการตรวจโควิด ไดร์ฟทรู (Drive Thru) โดยผู้ขอเข้ารับการตรวจไม่ต้องลงจากรถ แต่ต้องลงทะเบียนประวัติให้ชัดเจน พร้อมชำระเงินก่อนขับรถผ่านจุดตรวจ SWAB เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ RT PCR เช่นกัน รอฟังผลการตรวจโควิดได้ที่บ้าน รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจโควิด Drive Thru มีดังนี้

  1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สอบถามราคาได้ที่โรงพยาบาล
  2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ราคา 3,800 บาท
  3. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ราคา 2,500 บาท
  4. โรงพยาบาลรามคำแหง ราคา 3,500 บาท
  5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ราคา 3,000 บาท
  6. โรงพยาบาลธนบุรี ราคา 6,500 บาท  
  7. โรงพยาบาลบางโพ ราคา 3,000 บาท 
  8. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ราคาสอบถามโรงพยาบาล

  อย่างไรก็ดี การตรวจโควิดไดร์ฟทรู (Drive Thru) เป็นวิธีการตรวจที่สะดวกต่อผู้ที่ต้องการลดการพบปะกับผู้อื่นระหว่างรอตรวจ แต่หากต้องการขอใบรับรองแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาข้างต้น

  • วิธีตรวจโควิดฟรีกับบริการ “รถตรวจโควิดเคลื่อนที่”

  รถตรวจโควิดเคลื่อนที่ เป็นรถที่บรรทุกเครื่องมือเก็บตัวอย่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างด้วยวิธี SWAB (ใช้สำลีพันก้านเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก) จากผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งต่อให้กับห้องปฏิบัติการต่อไป หากได้รับการ “ยืนยันพบเชื้อโควิด-19” จะได้รับการติดให้เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลที่กำหนด

  ตรวจโรคอื่นโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ผ่าน Telemedicine

  เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครร่วมกับ สปสช. เผย 8 สถานพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่แพทย์เห็นสมควรว่าเจาะเลือดที่บ้าน และรับยาผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้าน ด้วยคุณภาพมาตรฐานการรักษาเทียบเท่ากับการเดินทางไปโรงพยาบาลผ่านการตรวจ Telemedicine ผ่านการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยผ่านระบบ Video Call เพื่อลดขั้นตอนการรอพบแพทย์จนเกิดความแออัดในโรงพยาบาล โรงพยาบาลนำร่องโครงการนี้ ได้แก่

  1. โรงพยาบาลกลาง
  2. โรงพยาบาลตากสิน
  3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
  5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
  6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  8. โรงพยาบาลสิรินธร
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

  ระยะเวลาทราบผลตรวจโควิด-19

  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้ตรวจโควิด-19 คือห้องแล็บที่ใช้ชุดน้ำยาตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพราะมีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อสูง ขั้นตอนการตรวจในห้องแล็บใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาทราบผลการตรวจโควิด-19 ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับการตรวจในโรงพยาบาล ณ ช่วงเวลานั้น ส่วนใหญ่ทราบผล 1 - 3 วัน ด้วยวิธีการรอรับผลตรวจผ่าน SMS, อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้


  สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ COVID-19 ด้วย RT-PCR ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มให้บริการจนถึงวันที่ 21 มี.ค. 64 จำนวน 3,145,130 ตัวอย่าง พบว่าภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนการตรวจใกล้เคียงกัน โดยห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 13 ได้รับตัวอย่างเข้าตรวจมากที่สุด จำนวน 1,272,229 ตัวอย่าง เนื่องจากประกอบด้วยสถานพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการมาก เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล, โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติมหาราชินี, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดร, สถาบันบำราศนราดูร,คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

  ที่มา : nhso.go.th

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  สาวแสบสั่งอาหารแกล้งแฟนใหม่ของแฟนเก่า หวังให้เสียเงิน แต่ไรเดอร์รับเคราะห์จ่ายแทน
  03:04

  สาวแสบสั่งอาหารแกล้งแฟนใหม่ของแฟนเก่า หวังให้เสียเงิน แต่ไรเดอร์รับเคราะห์จ่ายแทน

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:22 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์