ไลฟ์สไตล์
100 year
ลดหย่อนภาษี 2564 ลดส่วนไหนได้เท่าไหร่ และใช้อะไรบ้าง

ลดหย่อนภาษี 2564 ของปีภาษีที่แล้ว มีอะไรบ้าง

ไทยรัฐออนไลน์
7 ม.ค. 2564 13:08 น.
SHARE

เมื่อครบ 1 ปีภาษี ประชาชนผู้มีเงินได้ คือผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การลดหย่อนภาษี 2564 ที่เป็นการยื่นแบบภาษีปีภาษี 2563 นั้น มีรายการที่ลดหย่อนได้ 20 รายการด้วยกัน อ้างอิงตามใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย ดังนี้

20 รายการลดหย่อนภาษี 2564 (สำหรับยื่นภาษี 1 ม.ค. - 8 เม.ย. 64) 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ลดหย่อนได้ 60,000 บาท หรือ 120,000 บาท แล้วแต่กรณี
2. คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนคู่สมรส
3. บุตร ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท บุตรที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนของบุตรแต่ละคน
4. ค่าอุปการะบิดาหรือมารดา (ของตนเองหรือคู่สมรส) 60,000 บาท ต่อคน
5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนของผู้พิการ
6. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาหรือคู่สมรส ลดหย่อนได้ 15,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ที่คุณทำประกันให้
7. เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ของตนเอง รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยที่ได้จากบริษัทประกันภัยเพิ่มเติม
8. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)
9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
11. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF
12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF (พิเศษ)
13. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
14. เงินได้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
16. ค่าซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น)
17. ค่าธรรมเนียมการรับชำระด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) )
18. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
19. เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง
20. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63) ได้แก่ 1) ค่าซื้อสินค้าและบริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 2) หนังสือหรือ EBook และ 3) สินค้า OTOP

ทั้งนี้กรมสรรพากรอาจขอเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมได้ อาทิ ใบเสร็จซื้อสินค้าในโครงการช้อปดีมีคืนที่ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท รวมถึงเอกสารหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้องด้วย

ดาวน์โหลด แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 (ภ.ง.ด. 90/91) คลิกที่นี่

ที่มา : www.rd.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ลดหย่อนภาษี 2564ลดหย่อนภาษี 2564 สรรพากรลดหย่อนภาษี 2564 ท่องเที่ยวมาตรการลดหย่อนภาษี 2564สิทธิลดหย่อนภาษี 2563ลดหย่อนภาษี 30000สรรพากรช้อปดีมีคืนบทความน่าอ่าน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 02:10 น.