ไลฟ์สไตล์
100 year

"พระสยามเทวาธิราช" สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขอชัยชนะ

รัก-ยม8 พ.ย. 2563 05:02 น.
SHARE

“พระสยามเทวาธิราช” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทยเรามาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์มีพระราชดำริว่า... ประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้ง แต่บังเอิญมีเหตุให้รอดพ้นภยันตรายมาได้เสมอ

...ชะรอยคงจะมี “เทพยดา” ที่ “ศักดิ์สิทธิ์” คอยอภิบาลรักษาอยู่

สมควรที่จะทำรูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการบูชา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการปั้นรูปสมมติขึ้นแล้วหล่อด้วยทองคำแท่ง

ลักษณะแบบเทวรูป ความสูง 8 นิ้ว ทรงเครื่องอย่างเทพารักษ์ ทรงมงกุฎ ประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นในท่าจีบเสมอพระอุระ ประทับในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทน์มีลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน ถวายพระนามว่า... “พระสยามเทวาธิราช”

โปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

พระองค์ทรงเคารพบูชาพระสยามเทวาธิราช เป็นอย่างสูง ทรงถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวัน...ทรงถวายเครื่องสังเวยทุก “วันอังคาร” และ “วันเสาร์” ก่อนเวลาเพล...โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีสังเวยเทวดาในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับ “วันขึ้นปีใหม่” ทางจันทรคติแบบโบราณด้วย

...เป็นที่ร่ำลือกันว่า “พระสยามเทวาธิราช” ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

คนไทยเราแต่โบราณนานมาเชื่อว่า...มีเทวดา ผู้ปกปักรักษาบ้านเมือง สมัยกรุงสุโขทัยก็มี “พระขพุงผี” เชื่อกันว่า...“ถ้าไหว้ดีพลีถูก บ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไหว้ดีพลีไม่ถูก บ้านเมืองก็ล่มจม”

พระขพุงผี...น่าจะเป็นเทวรูปศิลาของเทวนารี ปัจจุบันเรียกว่า “แม่ย่า” สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมารดาคือ “นางเสือง” วันเวลาผ่านไปเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีความเชื่อกันว่า...“พระเสื้อเมือง” “พระทรงเมือง” “พระหลักเมือง” เป็นเทวดาคุ้มครองบ้านเมือง

อำนาจทางทหาร...อำนาจของข้าราชการพลเรือน ต้องเข้มแข็ง...อำนาจตุลาการ ความยุติธรรมที่ถูกต้องเที่ยงตรง จะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความร่มเย็นได้

ส่วนชาวบ้านก็ให้ความเคารพยำเกรงต่อ “พระแก้ว”...พระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมือง กับ “พระกาฬ”...บริวารพระยม มีหน้าที่นำดวงวิญญาณมนุษย์ไปยมโลก จนมีคำสาบานที่อ้างพระแก้วพระกาฬกันติดปาก

O O O

ศรัทธาที่คนไทยมีต่อ “พระสยามเทวาธิราช” มีมากล้น

ใครที่เคยแวะเวียนผ่านไป...ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บนดอยแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยมีใจศรัทธาอาจรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจในการปกปักรักษาบ้านเมืองให้สุขสงบร่มเย็น

เชื่อไม่เชื่อ...อย่าได้ลบหลู่ เรื่องบางเรื่อง... ของบางอย่าง เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเร้นลับก็เฉกเช่นเดียวกัน ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คงไม่มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายสืบมาจนถึงวันนี้

ตามบันทึก หลวงพ่อ ฤาษี วัดท่าซุง กล่าวไว้ว่า พระสยามเทวาธิราชเริ่มมีเมื่อสมัยก่อนรัชกาลที่ 4 แต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวาชื่อนั้นชื่อนี้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญ ขออย่างนั้นอย่างนี้...ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ท่านเป็นนักปราชญ์ เป็นนักบาลีก็มาตั้งชื่อใหม่ว่า “พระสยามเทวาธิราช”

หมายถึงว่า “เทวดาทั้งหมดที่รักษาประเทศสยาม” ทีนี้ถามว่า...ให้คุณให้โทษทางไหน ให้โทษนี้ก็ไม่ทราบ ให้คุณนี่ก็ไม่รู้ แต่ท่านเป็นเทวดา

พลิกแฟ้มข้อมูลพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชมีกำหนดการประกอบพิธีกรรมในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินไทย ตามคติความเชื่อ...คนไทยมักนิยมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณบรรพบุรุษ รวมถึงบูชาเซ่นสรวงเทพยดาอารักษ์ที่เคารพนับถือ

การบวงสรวงเป็นธรรมเนียมที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องมาจากพระราชดำริว่า...

“สยามประเทศดำรงความเป็นเอกราช ดำรงความผาสุกยั่งยืนมาตั้งแต่โบราณ แม้หลายครั้งหลายคราวจะมีเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเพลี่ยงพล้ำข้าศึกศัตรูหรือมีเหตุจะเสียบ้านเสียเมืองแต่ก็รอดพ้นมาได้ทุกครั้ง ก็น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดาอารักษ์คุ้มครองให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ทุกครั้ง”

O O O

คาถาบูชา “พระสยามเทวาธิราช”

“สยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มหิทธิกา เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะจะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิโหตุ สัพพะทา สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อเนกา อันตะรายาปี วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสต-ถิภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เม”

คำแปล...พระสยามเทวาธิราชเป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมีมหิทธิฤทธิ์ ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปัทวอันตราย ความพินาศทั้งหลาย ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัยความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อยให้พินาศไปโดยไม่เหลือ ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความ เจริญและยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ

เชื่อ...ศรัทธากันว่าคาถาบูชา “พระสยามเทวาธิราช”...นั้น ผู้ที่สวดบูชาเป็นประจำ จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุข เจริญในหน้าที่การงาน

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

รัก-ยม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เหนือฟ้าใต้บาดาลรัก-ยมพระสยามเทวาธิราชศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเชียงรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:18 น.