ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ฮาวทูไปโรงเรียนไม่เป็นโควิดในวันเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

  ไทยรัฐออนไลน์30 มิ.ย. 2563 16:17 น.
  SHARE
  ฮาวทูไปโรงเรียนไม่เป็นโควิด สรุปวันเปิดเทอม 2563 ล่าสุดวันไหน

  วันเปิดเทอมแต่ละโรงเรียนและสถานศึกษาต้องประเมินสถานการณ์ภายในสถานศึกษาของตัวเอง พร้อมจัดมาตรการป้องกันความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แยกนักเรียนที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล และบันทึกข้อมูลอาการ โดยแจ้งผู้ปกครอง หากไม่มีประวัติเสี่ยงก็ให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ

  โรงเรียนเปิดวันไหนช่วงโควิด

  กําหนดเปิดเทอม 2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

  เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ป้องกันโควิด

  ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อคุณครู อาจารย์ หรือพนักงานที่ต้องเข้าไปเตรียมความพร้อมในโรงเรียนก่อนวันเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 จะต้องดำเนินตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการติดตั้งจุดคัดกรอง และจัดให้ห้องเรียนเปิดหน้าต่างถ่ายเท และมีวิธีการอื่นๆ ดังนี้

  • จัดจุดคัดกรองนักเรียน นักศึกษา
  • ให้นักเรียน นักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • จัดจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและนักศึกษา
  • เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
  • จัดห้องเรียนให้ระบายอากาศได้ถ่ายเท ทำความสะอาดเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ ทุกพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 
  • ถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด เก็บขยะไปทิ้งทุกวัน
  • ลดระยะเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

  ในกรณีโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ ให้จัดที่นอนห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่ให้ศีรษะชนกัน เด็กเล็กที่นอนกลางวัน ต้องเว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตร

  พบนักเรียนเสี่ยงโควิด-19 ทำอย่างไร

  กลุ่มที่มีไข้ และมีอาการทางเดินหายใจ รวมถึงเคยมีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดต่อหรือเดินทางกับชาวต่างชาติ เมื่อพบว่านักเรียนมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซียลเซียส ให้แยกนักเรียนไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ และบันทึกอาการป่วย แจ้งผู้ปกครองให้มารับไปพบแพทย์ และบันทึกอาการของนักเรียน แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และติดตามอาการประเมินสถานการณ์สอบสวนโรค โดยให้นักเรียนพักรักษาตัวกักตัวอยู่ที่บ้านให้ครบ 14 วัน

  พบนักเรียนติดโควิด-19 ต้องปิดโรงเรียนหยุดเรียนหรือเปล่า

  ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยจากทางโรงเรียนได้จากการวางแผนจัดการ เมื่อพบนักเรียน นักศึกษาที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ทางสถานศึกษาจะปิดทำการ 3 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และมีวิธีจัดการอื่นๆ ดังนี้

  • หากพบผู้ป่วยยืนยัน อย่างน้อย 1 ราย ให้ทางสถานศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าสอบสวนโรคนักเรียน ครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
  • โรงเรียนจะต้องปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาด 3 วัน และต้องแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ นักเรียนที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อมาเรียนตามปกติได้
  • นักเรียนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเนื่องจากเคยติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ป่วย ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อติดตามอาการ 14 วัน และใช้สื่อการสอนออนไลน์ หรือสื่อการสอนที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ในบริบทของพื้นที่ ขณะกักตัว


  จัดการรถโรงเรียนให้ปลอดภัย


  เมื่อต้องเดินทางด้วยรถโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ต้องจัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งรถยนต์โรงเรียนและรถเหมาจ้าง ได้แก่

  • คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการรถรับส่งนักเรียน
  • จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ
  • ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมกัน ได้แก่ ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น
  • นักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา และลดการพูดคุย
  • ทำความสะอาดรถนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการ เปิดประตู หน้าต่างรถ เพื่อให้อากาศระบายถ่ายเท


  เปิดเทอม 2563 นอกจากการดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน และรถโรงเรียนแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเน้นย้ำสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เมื่อต้องใช้รถสาธารณะอื่นๆ รวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

  เด็กๆ ผู้ปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียนที่ต้องเข้ามาใช้สถานที่ก็ต้องสแกน “ไทยชนะ” หากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็จดชื่อลงสมุดได้

  รู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 แบบนี้ ก็มั่นใจได้แล้วว่าไปโรงเรียนแล้วดูแลตัวเองให้ดีก็จะไม่เป็นโควิด

  ที่มา : สำนักบูรณากิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  อ่านเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันเปิดเทอมเปิดเทอม 1 กค 2563เปิดเทอม 63เปิดเทอม 2563เปิดเทอม 2563 ล่าสุดสรุปเปิดเทอมวันไหนโรงเรียนเปิดวันไหนช่วงโควิด

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้