ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

  ไทยรัฐออนไลน์4 มิ.ย. 2563 19:30 น.
  SHARE
  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

  เข้าสู่ต้นเดือนใหม่ น้องๆ ประถมเริ่มเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริง ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563 ดูผ่านออนไลน์ โหลดใบงาน แบบฝึกหัด มาทบทวนบทเรียนง่ายๆ ดังนี้

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีช่อง 186

  08.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
  09.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ *
  10.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรกลาง 2 * 
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1 

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีช่อง 187
  08.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > < (2) *
  09.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง มาตราแม่ ก กา *
  10.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Tell Me More
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (1)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีช่อง 188

  08.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง แม่กง คงอยู่ 2
  09.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง What Does She Look Like?
  10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ไม่มีการทด (มีจำนวนหลักเท่ากัน) * 
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3  
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3 

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีช่อง 189 

  08.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
  09.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง คำไทยไพเราะ
  10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (1) *
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต (1)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) 

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง คำไทยไพเราะ *
  09.30 น. : อ15101 วิชาภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง What Is She Like?
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
   

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (2)
  09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน *
  10.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง คำไทยไพเราะ (2)
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563เรียนออนไลน์ประถมเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้