ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV พฤหัสฯที่ 4 มิ.ย. 2563

  ไทยรัฐออนไลน์3 มิ.ย. 2563 19:30 น.
  SHARE

  เข้าสู่ต้นเดือนใหม่ น้องๆ ประถมเริ่มเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริง ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2563 ดูผ่านออนไลน์ โหลดใบงาน แบบฝึกหัด มาทบทวนบทเรียนง่ายๆ ดังนี้

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีช่อง 186

  08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ 1
  09.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Monster ‘s Body (1)
  10.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
  12.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง (ต่อ)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 1

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีช่อง 187
  08.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด
  09.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง มาตราตัวสะกด
  10.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Parts of Your Body 
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีช่อง 188

  08.30 น. : ว13101 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  09.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
  10.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ 1
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีช่อง 189 

  08.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง There’s No One Just like You
  09.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 2
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง รูปร่างและรูปทรง
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบจำนวนคละ
  09.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
  10.30 น. : อ15101 วิชาภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง We Love and Care
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 5
  18.01 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) *
  09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2)

  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ)

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563เรียนออนไลน์ประถมเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้