ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV อังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

  ไทยรัฐออนไลน์1 มิ.ย. 2563 19:59 น.
  SHARE
  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV อังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

  เข้าสู่ต้นเดือนใหม่ น้องๆ ประถมเริ่มเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริง ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563 ดูผ่านออนไลน์ โหลดใบงาน แบบฝึกหัด มาทบทวนบทเรียนง่ายๆ ดังนี้

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีช่อง 186

  08.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10
  09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย 2
  10.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 *
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 1
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 1
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีช่อง 187
  08.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > < *
  09.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
  10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี * 
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2 


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีช่อง 188

  08.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก 2 *
  09.30 น. : ว13101 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต *
  10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) "เรื่อง ย้อนรอยอดีต การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน"
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีช่อง 189 

  08.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน *
  09.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 1
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
  09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน *
  10.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) *
  09.30 น. : ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1)
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (3)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563เรียนออนไลน์ประถมเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้