ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เรียนออนไลน์ประถมฯ 1-6 ตารางเรียน DLTV จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2563

  ไทยรัฐออนไลน์31 พ.ค. 2563 19:59 น.
  SHARE
  เรียนออนไลน์ ประถม

  เข้าสู่ต้นเดือนใหม่ น้องๆ ประถมเริ่มเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2563 ดูผ่านออนไลน์ โหลดใบงาน แบบฝึกหัด มาทบทวนบทเรียนง่ายๆ ดังนี้

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีช่อง 186

  08.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
  09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
  10.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
  13.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีช่อง 187
  08.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
  09.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200
  10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
  12.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Know About Me
  13.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีช่อง 188

  08.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ 2
  09.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Test 1 (Hello & Body)
  10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีช่อง 189 

  08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
  09.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง We love and Care
  10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์
  13.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 2
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  09.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
  10.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและบริการ
  13.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * "เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน-ของใช้ส่วนตัว-การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว"
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)  
  19.00 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีช่อง 190

  08.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ *
  09.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1)
  10.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Activities
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2)
  13.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
  17.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
  18.01 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) (ต่อ)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563เรียนออนไลน์ประถมเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo