ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นมัธยมฯ 1-6 พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม

  ไทยรัฐออนไลน์27 พ.ค. 2563 20:30 น.
  SHARE

  เตรียมความพร้อมก่อนใคร ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แล้วที่เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) รองรับเปิดเทอมแรกของปีการศึกษานี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 น้องๆ มัธยมไม่ควรพลาด

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1-6

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1 - 6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ม.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดช่อง 192
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดช่อง 193
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดช่อง 194
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดช่อง 198
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดช่อง 199
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดช่อง 200

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 192

  08.30 น. : ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การตั้งปัญหา การสมมติฐาน)
  09.30 น. : อ21101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง What’s your name?
  10.30 น. : ท21101 วิชาภาษาไทย ม.1 * เรื่อง การคัดลายมือ
  12.30 น. : ส21103 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ ม.1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.1 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 193
  08.30 น. : ท22101 วิชาภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
  09.30 น. : ว22101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง สารละลาย 2
  10.30 น. : ว22101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย 1
  12.30 น. : ส22102 วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.2

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 194
  08.30 น. : ค23101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  09.30 น. : ท23101 วิชาภาษาไทย ม.3 * เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน
  10.30 น. : อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Interesting Courses
  12.30 น. : ศ23101 วิชาดนตรี ม.3 * เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย (1)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาดนตรี ม.3

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 198
  08.30 น. : วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (3) : ศิลปะการประพันธ์
  09.30 น. : วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน"
  10.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ไต และการทำงานของไต
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.4
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาการงานอาชีพ ม.4
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) ม.4

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 199
  08.30 น. : วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในบันเทิงคดี
  09.30 น. : วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
  10.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 6 การใช้ประโยชน์และอันตรายของธาตุบางชนิด
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.5
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาการงานอาชีพ ม.5
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) ม.5

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 200

  08.30 น. : วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะคำประพันธ์และเนื้อเรื่องย่อ
  09.30 น. : วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทย 2
  10.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปร่างของกาแล็กซี
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.6
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาการงานอาชีพ ม.6
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) ม.6
   

  อ่านเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ dltv 2563ตารางเรียนออนไลน์มัธยมตารางเรียนออนไลน์ ม.1ตารางเรียนออนไลน์ ม.2ตารางเรียนออนไลน์ ม.4ตารางเรียนออนไลน์ ม.3

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้