ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นมัธยมฯ 1-6 พุธ 27 พฤษภาคม

  ไทยรัฐออนไลน์26 พ.ค. 2563 20:30 น.
  SHARE
  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นมัธยมฯ 1-6 (พุธ 27 พฤษภาคม)

  เตรียมความพร้อมก่อนใคร ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แล้วที่เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) รองรับเปิดเทอมแรกของปีการศึกษานี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 น้องๆ มัธยมไม่ควรพลาด

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1-6

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1 - 6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ม.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดช่อง 192
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดช่อง 193
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดช่อง 194
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดช่อง 198
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดช่อง 199
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดช่อง 200

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 192

  08.30 น. : ค21101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ *
  09.30 น. : ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสรุปผลการทดลอง)
  10.30 น. : ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ (1)
  12.30 น. : ศ21103 วิชาทัศนศิลป์ ม.1 * เรื่อง จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทัศนศิลป์ ม.1


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 193
  08.30 น. : ค22101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
  09.30 น. : ว22101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
  10.30 น. : ท22101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
  12.30 น. : วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 194
  08.30 น. : อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *
  09.30 น. : ส23101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
  10.30 น. : ท23101 วิชาภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) *
  12.30 น. : ส23101 วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  14.30 น. : อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสุขศึกษา ม.3

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 198
  08.30 น. : วิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
  09.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง ประเภทของเซต/เซตว่าง/เซตจำกัดและเซตอนันต์"
  10.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า-ปัจจุบัน
  12.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.4
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) ม.4
   

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 199
  08.30 น. : วิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมจีน
  09.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
  10.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 "เรื่อง จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์"
  12.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 สมบัติบางประการของธาตุโลหะ และธาตุอโลหะ
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.5
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) ม.5

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 200
  08.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ๑
  09.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 "เรื่อง สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ วิธีการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์/ทฤษฎีสี"
  10.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กาแล็กซีและส่วนประกอบ
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.6
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
   

  อ่านเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ dltv 2563ตารางเรียนออนไลน์มัธยมตารางเรียนออนไลน์ ม.1ตารางเรียนออนไลน์ ม.2ตารางเรียนออนไลน์ ม.4ตารางเรียนออนไลน์ ม.5

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้