ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นประถมฯ 1-6 พุธ 27 พฤษภาคม

  ไทยรัฐออนไลน์26 พ.ค. 2563 19:30 น.
  SHARE
  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำหรับน้องๆ ชั้นประถมได้ทบทวนบนเรียนก่อนใคร เพื่อปี 2563 นี้การเรียนรู้จะได้ไม่สะดุด

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

  08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
  09.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
  10.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187
  08.30 น. : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
  09.30 น. : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
  10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

  08.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body
  09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2
  10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

  08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
  09.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
  10.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทยาศาสตร์ 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

  08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
  09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์  5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190


  08.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game
  09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4ตารางเรียนออนไลน์ ป.5ตารางเรียนออนไลน์ ป.6

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้