ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1-6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

  ไทยรัฐออนไลน์25 พ.ค. 2563 20:00 น.
  SHARE
  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1-6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

  นักเรียนระดับชั้นมัธยม สามารถเข้าไปตรวจสอบดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แล้วที่เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ซึ่งมีกำหนดฉายถึง 30 มิ.ย. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1-6

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยม 1 - 6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ม. 1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดช่อง 192
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดช่อง 193
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดช่อง 194
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดช่อง 198
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดช่อง 199
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดช่อง 200

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 192

  08.30 น. : ส21101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
  09.30 น. : ท21101 วิชาภาษาไทย ม.1 * เรื่อง ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
  10.30 น. : ค21101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ *
  12.30 น. : ว21103 วิชาเทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (1) *
  13.30 น. : ว21103 วิชาเทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (1) *
  14.30 น. : ฉายซ้ำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
  17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาเทคโนโลยี ม.1
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.1


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 193
  8.30 น. : อ22101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง How often do you do exercises? และ Asking about Daily Routines *
  9.30 น. : ค22101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
  10.30 น. : ส22101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
  12.30 น. : ศ22103 วิชาดนตรี ม.2 * เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษม.2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาดนตรี ม.2

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 194
  08.30 น. : ค23101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของปริซึม *
  09.30 น. : ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2)
  10.30 น. : ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) *
  12.30 น. : พ23101 วิชาสุขศึกษา ม.3 * เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสุขศึกษา ม.3

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 198
  08.30 น. : วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง Possessive (S)/Singular nouns: add (’S) /Regular plural nouns: add (‘) /Irregular plural nouns "
  09.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง แอคทีฟทรานสปอร์ต การลำเลียงสารโดยการสร้างเวสสิเคิล "
  10.30 น. : วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 4
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 199
  08.30 น. : วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading: Stay Home, Stay Safe
  09.00 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
  09.30 น. : วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้แผนที่
  10.00 น. : เสริมสาระความรู้
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5
  13.00 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) ม. 5
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสังคมศึกษา ม. 5
  14.00 น. : ฉายซ้ำ เสริมสาระความรู้ ม. 5

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 200
  08.30 น. : วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Listening: COVID-19
  09.00 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การกำเนิดเอกภพ
  09.30 น. : วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
  10.00 น. : เสริมสาระความรู้
  12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6
  13.00 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 6
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสังคมศึกษา ม. 6
  14.00 น. : ฉายซ้ำ เสริมสาระความรู้

  อ่านเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์มัธยมตารางเรียนออนไลน์ ม.1ตารางเรียนออนไลน์ ม.2ตารางเรียนออนไลน์ ม.4ตารางเรียนออนไลน์ ม.5

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้