บุคคลในข่าว : สหพัฒนพิบูล มอบบะหมี่ 1ล้านซอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

ข่าว

  บุคคลในข่าว : สหพัฒนพิบูล มอบบะหมี่ 1ล้านซอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

  ธนูเทพ

   1 พ.ค. 2563 05:01 น.

   ในยามวิกฤติต้องไม่ทอดทิ้งผู้ใช้แรงงาน

   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

   “ธนูเทพ” ประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...วันนี้ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ แม้คณะรัฐมนตรีมีมติไม่เลื่อนวันหยุดพิเศษ ในเดือน พ.ค. ทั้ง 4 วัน คือ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. วันวิสาขบูชา 6 พ.ค. และ วันพืชมงคล 11 พ.ค. ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ แต่สำหรับปีนี้ องค์กรแรงงาน ก็ไม่ได้จัดงาน วันแรงงาน เหมือนกับทุกปี เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติจากเหตุ โรคระบาดไวรัสโควิด-19...ทั้งนี้ สุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ระบุว่าที่ประชุม ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง 15 แห่ง มีมติให้ งดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ค. โดยจะส่งมอบเงินที่จะใช้ในการจัดงาน 4.9 ล้านบาท เพื่อให้ รัฐบาล นำไปใช้ในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ภาคแรงงาน จะยื่นข้อเรียกร้อง 9 ข้อ ต่อ รัฐบาล ให้แก้ปัญหาแรงงานที่เรียกร้องไว้เมื่อ ปี 2562 และยังไม่ได้ดำเนินการ อาทิ ให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 เรื่องการจัดตั้ง สหภาพแรงงาน และฉบับที่ 98 เรื่องการเจรจาต่อรอง ขอให้ ปฏิรูปประกันสังคม...ที่สำคัญ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมี ลูกจ้างแรงงาน 7 ล้านคน ได้รับผลกระทบ เพราะสถานประกอบการทยอยเลิกจ้างมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ รัฐบาล ยังไม่มีมาตรการเยียวยาคนตกงานอย่างจริงจัง แต่ผลักภาระในการชดเชยการว่างงานไปให้ สำนักงานประกันสังคม รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้สถานประกอบการที่ปิดกิจการชั่วคราว และมีการตีความกันเอาเองว่า การที่นายจ้างประกาศให้หยุดงานชั่วคราว เป็นเหตุสุดวิสัย นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง ตามมาตรา 75 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แต่โยนให้ ประกันสังคม เข้าไปจ่ายแทนในอัตรา 62% ของค่าจ้าง ขณะที่ ภาคแรงงาน ไม่เห็นด้วยเพราะ เงินประกันสังคม แบ่งเป็นกองๆ ดูแลแต่ละด้าน หากอนาคต เงินประกันสังคม ที่จะใช้ดูแล กรณีว่างงาน หมดลงจะทำอย่างไร เพราะในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญสถานการณ์ไวรัสโควิด ก็ยิ่งจะทำให้มี คนตกงาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยยังไม่รู้ว่าเอาเงินที่ไหนมาเติมในส่วนที่หายไป

   แอลกอฮอล์ องอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก มงคล ชูติประชากิจ ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี วันก่อน.
   แอลกอฮอล์ องอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก มงคล ชูติประชากิจ ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี วันก่อน.

   “ธนูเทพ” มองว่าประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจ เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างยั่งยืนต่อไป เพราะต้องไม่ลืมว่าลูกจ้างแรงงาน จำนวน 7 ล้านคน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก ปัญหาการว่างงาน มีภาระต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวอีกหลายชีวิต ดังนั้นผู้ได้รับผลกระทบจึงไม่ใช่แค่ผู้ใช้แรงงาน 7 ล้านคน แต่ยังรวมถึง พ่อ แม่ ลูก เมีย รวมกันแล้วเกินกว่า 10 ล้านคน อย่างแน่นอน...ถือเป็นความทุกข์ของผู้ใช้แรงงานทั้งแผ่นดิน

   ล้านซอง บุญชัย โชควัฒนา ประธาน กก.บ.สหพัฒนพิบูล มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้แก่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน, ชุมชนคลองเตย, ชุมชนยานนาวาและคนขับรถแท็กซี่ ที่ บ.สหพัฒนพิบูล วันก่อน.
   ล้านซอง บุญชัย โชควัฒนา ประธาน กก.บ.สหพัฒนพิบูล มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้แก่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน, ชุมชนคลองเตย, ชุมชนยานนาวาและคนขับรถแท็กซี่ ที่ บ.สหพัฒนพิบูล วันก่อน.

   และแน่นอนปัญหาคนตกงานในห้วงไวรัสโควิดระบาด ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ก็มีปัญหาคนตกงานจำนวนมาก เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า จากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเผชิญมา และอาจทำให้อัตราการว่างงานพุ่งสูง พอๆ กับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี 1930 ทั้งนี้ตั้งแต่ กลางเดือน มี.ค. มี ชาวอเมริกัน ยื่นคำขอรับเงินเยียวยากรณีว่างงานแล้วไม่ต่ำกว่า 26.5 ล้านคน แถมสถานการณ์ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มจะหนักหน่วงกว่านี้...โดยที่ผ่านมา สภาคองเกรส ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด เพื่อช่วยเหลือ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และ พยุงเศรษฐกิจ ที่ทรุดลงอย่างต่อเนื่อง...ถ้ารัฐไม่ช่วยเหลือ ผู้ใช้แรงงานคงอ่วมไปตามๆกัน

   ป้องกันได้ ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด แอลกอฮอล์ทำความสะอาด 1,000 ลิตร ผ่าน สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโควิด ที่สภากาชาดไทย วันก่อน.
   ป้องกันได้ ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด แอลกอฮอล์ทำความสะอาด 1,000 ลิตร ผ่าน สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโควิด ที่สภากาชาดไทย วันก่อน.

   สำหรับสถานการณ์และผลกระทบจากไวรัสโควิดในประเทศไทย หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติตามข้อเสนอของ ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นั่งคุมบังเหียนในฐานะ ผู้อำนวยการ ศบค. ให้ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน โดย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. รวมทั้งคงมาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 ของวันรุ่งขึ้น ต่อไปอีกจนถึง 31 พ.ค. นี้...ขณะที่ “เดอะฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด กำชับให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่ นายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังมีผลบังคับใช้ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การออกประกาศ หรือ คำสั่งของจังหวัด ที่เกี่ยวข้องให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศและมีกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป...ถือว่าออกคำสั่งฉับไว เน้นบูรณาการ เพื่อป้องกันความสับสน

   สมทบทุน ไถเฉิน ลี เป็นตัวแทนบริษัทไรเวย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี วันก่อน.
   สมทบทุน ไถเฉิน ลี เป็นตัวแทนบริษัทไรเวย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี วันก่อน.
   หม่ำสบาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการจัดส่งอาหาร โดยมี ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท และ ปราโมทย์ งามเกริกโชติ มาให้การต้อนรับ ที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขากาญจนาภิเษก วันก่อน.
   หม่ำสบาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการจัดส่งอาหาร โดยมี ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท และ ปราโมทย์ งามเกริกโชติ มาให้การต้อนรับ ที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขากาญจนาภิเษก วันก่อน.

   สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในเมืองไทย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงเมื่อวันที่ 29 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 คน ถือว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำสิบเป็นวันที่สาม รวมมีผู้ติดเชื้อ 2,947 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,665 คน ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 228 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย...ถือว่าสถานการณ์ผ่อนคลายลง แต่ยังวางใจไม่ได้ มาตรการที่เราคุมเข้มทำได้ดี เพราะบางประเทศผ่อนปรนแล้ว เกิดการระบาดระลอก 2 และระลอก 3 การผ่อนคลายมาตรการจึงต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะยังมีความสุ่มเสี่ยง...การผ่อนคลายใดๆจึงต้องทำด้วยความรอบคอบ

   ใจบุญ ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บ.ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง มอบเงินบริจาค 10,300,000 บาทให้แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อสนับสนุนสมทบทุนการรักษาพยาบาลช่วยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ละออ ตั้งคารวคุณ มาร่วมมอบด้วย ที่โรงพยาบาลศิริราช วันก่อน.
   ใจบุญ ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บ.ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง มอบเงินบริจาค 10,300,000 บาทให้แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อสนับสนุนสมทบทุนการรักษาพยาบาลช่วยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ละออ ตั้งคารวคุณ มาร่วมมอบด้วย ที่โรงพยาบาลศิริราช วันก่อน.
   อุปกรณ์สำคัญ อิสระ ว่องกุศลกิจ มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan และห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ให้แก่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ที่ รพ.ราชวิถี วันก่อน.
   อุปกรณ์สำคัญ อิสระ ว่องกุศลกิจ มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan และห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ให้แก่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ที่ รพ.ราชวิถี วันก่อน.

   แต่โดยสถานการณ์ความจำเป็นที่รัฐบาล ต้องเปิดช่องให้ชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต้นเดือน พ.ค. นี้ คงมีการผ่อนคลายมาตรการ อย่างที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เกริ่นนำร่องเตรียมเปิดสถานที่ต่างๆในพื้นที่ กทม. อาทิ ร้านอาหาร ร้านแผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย แต่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนต่างจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจากสถิติผู้ติดเชื้อแต่ละพื้นที่...ที่สำคัญ เมื่อมีการผ่อนคลายทั้ง ผู้ประกอบการ และ ลูกค้า ต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันสุขภาพอย่างเข้มข้น...อย่าประมาท เพราะภัยโควิดยังอยู่รอบตัว

   "ธนูเทพ"

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ
   04:22

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:01 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์