ข่าว
100 year

โรงเรียนเล็กๆ สู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ของ “ไปรษณีย์ไทย”

Advertorial11 ม.ค. 2563 06:01 น.
SHARE“โรงเรียน” เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ที่ปลูกฝังทั้งความรู้ ความคิด และแนะเส้นทางการดำเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ความถนัด ความใฝ่ฝัน หรือตามลักษณะนิสัย โรงเรียนจึงเป็นที่ที่จะเปิดเผยตัวตนของแต่ละคน วัดศักยภาพความสามารถ ให้ผู้เรียนรู้จักตัวตน รู้จักสังคม หรือรู้จักอาชีพ “โรงเรียนการไปรษณีย์” เป็นเรือนเพาะชำบ่มเพาะต้นกล้าแห่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทำงานไปรษณีย์ เน้นการเรียนการสอน และการลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าทำงานจริงใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียนรู้ระบบด้านปฏิบัติการ การฝึกทักษะด้านภาษา คู่ขนานไปกับการเรียนทฤษฎีงานบริหารจัดการ รวมถึงกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ สร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการไปรษณีย์ไทย นั่นเอง

แหล่งบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านไปรษณีย์

ก่อนมาเป็น โรงเรียนการไปรษณีย์ นั้น เดิมคือ ‘โรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลข’ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 โดยการดำเนินกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลขในระยะแรก มีการว่าจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศร่วมทำงานกับข้าราชการไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้สำเร็จราชการกรมฯ ทรงตระหนักว่ากิจการไปรษณีย์เป็นกิจการที่สำคัญที่ควรดำเนินการโดยคนไทยทั้งหมด และจำเป็นต้องมีบุคลากรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานให้ทันกับการขยายตัวขององค์กร จึงมีพระดำริให้ตราข้อบังคับสำหรับนักเรียนฝึกหัดเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลข

ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 ส่งผลให้มีการแยกหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ “การสื่อสารแห่งประเทศไทย” จากโรงเรียนไปรษณีย์และโทรแลข จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม”

ต่อมา ในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์” ภายใต้สังกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งในทุกๆ ปี โรงเรียนการไปรษณีย์จะจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ในฐานะองค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนการไปรษณีย์

กิจการที่แข็งแกร่ง เกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ

จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 131 ปี ผลิตบุคลากรสาขาวิชาการไปรษณีย์รับใช้ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10,651 คน ทั้งหมด 75 รุ่น ความภาคภูมิใจที่สุดของนักเรียนการไปรษณีย์ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการไปรษณีย์ของชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ให้ยืนหนึ่งในใจผู้ใช้บริการตลอดไป

ถ้าใครสนใจอยากเข้าเรียนที่นี่ แบบจบแล้วมีงานทำเลย สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 

ส่งสุขส่งฟรี โครงการดี ๆ @ไปรษณีย์ไทย

นอกจาก จะมี ‘โรงเรียนการไปรษณีย์’ ไว้สำหรับให้ความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ไปรษณีย์ไทย ยังขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลด้วย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และอาคารประกอบอื่นๆ ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี และจัดแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี” ให้ฝากส่งสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่น และอื่นๆ ที่เป็นของใหม่หรือสภาพดี ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 218 แห่งทั่วประเทศได้ฟรี 5 กิโลกรัม/กล่อง (ไม่รวมค่ากล่อง) ไม่จำกัดจำนวนกล่อง ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบที่อยู่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุ๊ก @thailandpost.co.th 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขให้น้องๆ โรงเรียน ตชด. ในวันเด็กปีนี้กันนะคะ ^ ^

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไปรษณีย์ไทยโรงเรียนการไปรษณีย์ส่งสุข ส่งฟรีอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ

Most Viewed