ข่าว
100 year

ประมูลงานพุทธศิลป์ล้ำค่า พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ธ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

ภาพ : จุฑามาศ เบญจรงคกุล - ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน

กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้จัดงานประมูลงานพุทธศิลป์ล้ำค่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เพื่อโดยเสด็จพระกุศล สมทบกองทุนฯ เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงและบูรณะวัด โบราณสถาน เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งโครงการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีพระดำริจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้พระองค์ได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานการประมูล และประทานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อขอบคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในงานได้มีผู้มีจิต ศรัทธาในงานพุทธศิลป์มาร่วมทำบุญและประมูลจำนวนมาก ซึ่งผู้ชนะการประมูล พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว ได้แก่ คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ด้วยยอดเงิน 1,900,000 บาท, พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว รุ่นพิเศษพระศกทองคำ ผู้ให้ยอดสูงสุด 500,000 บาท คือ คุณสุธัญญา บุญสูง, พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ชุดกล่องพิเศษ ผู้ประมูลได้คือ คุณเอกภัทร พรประภา ในยอดเงิน 480,000 บาท ส่วนพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต รุ่นพิเศษ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ผู้ประมูลได้คือ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน และ ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ในยอดเงิน 450,000 บาท และพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ผู้ประมูลได้คือ คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ในยอดเงิน 130,000 บาท เป็นต้น โดยได้ยอดเงินรวมทั้งจากผู้ร่วมประมูล และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาในงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,059,984 บาท โอกาสนี้จะมีพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระราชทานและทรงบรรจุพระสารีริกธาตุบนยอดพระเกศพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ในวันที่ 7 ธ.ค.ศกนี้ สำหรับผู้สนใจ สามารถเช่าบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ผ่านกองทุนพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ ที่โทร. 08-0629-3907, 08-0629-3909 หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.62.

สุริยน ศรีอรทัยกุล พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมทำบุญ อาทิ สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์, ลีลาวรรณ กาญจนจารี.
ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ และเพื่อนๆ อาทิ พันเอกหญิง วิมลรัตน์ ภิญโญชนม์.
สุณี หวังวนิชกุลละออ ตั้งคารวคุณ 2 ผู้ใหญ่ใจดีมาด้วย.
นันทวัน แสงธรรมกิจกุล-อ.ปัญญา วิจินธนสาร
อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ-ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล
สุธัญญา บุญสูง ยกมือร่วมประมูล.
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประมูลพุทธศิลป์โบราณสถานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตอื่นๆ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้