สุดยอดแห่งแชมป์ "เอคโค่วี คอนเทสต์" ส่งเด็กไทยดูอาชีวะระดับโลกที่สิงคโปร์

ข่าว


สุดยอดแห่งแชมป์ "เอคโค่วี คอนเทสต์" ส่งเด็กไทยดูอาชีวะระดับโลกที่สิงคโปร์

ไทยรัฐออนไลน์

4 ธ.ค. 2561 17:14 น.

บันทึก

"สิงคโปร์" หนึ่งในประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก มีลูกมีหลานต้องส่งไปเรียนที่นี่ เพราะระบบทางการศึกษา แนวคิดแห่งการเรียนรู้ของประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นเลิศจริงๆ นึกแล้วอยากไปเรียนมั่งเลย แต่เผอิญย้อนเวลาไม่ได้แล้วจ้า ล่าสุดอิจฉาหนัก เด็กอาชีวะไทยที่ชนะเลิศจากโครงการ EchoVE Contest (เอคโค่วี คอนเทสต์) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ "อังกฤษดี ชีวิตไกล" ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาอาชีวะอันดับต้นของโลก ที่ Technical Education Institution (ITE) ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันเอคโค่วี คอนเทสต์ เป็นโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวะในระดับประเทศ ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีแพลตฟอร์มของการแข่งขัน และรูปแบบการแข่งขันที่อ้างอิงไปกับแอปพลิเคชันเอคโค่วี แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน อาชีวะศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ อันเป็นแผนงานเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันอาชีวะทั่วประเทศให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการแข่งขันได้เฟ้นหาผู้ชนะจากทีมทั่วประเทศ

โดยทีมชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จ.อุดรธานี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 50,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา โปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 20,000 บาท ซึ่งทั้งหมดคือทีมที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานถึงประเทสสิงคโปร์

ด้านนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันอาชีวศึกษาของไทยมีทั้งหมด 911 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวะของภาครัฐ 428 แห่ง ภาคเอกชน 483 แห่ง จัดการเรียนการสอนใน 9 ประเภทวิชาชีพหลัก ซึ่งแบ่งประเภทออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบปกติ ที่นักเรียนจะได้วุฒิการศึกษาปวช.และ ปวส., รูปแบบทวิภาคี คือการเรียนและฝึกงานในสถานประกอบการไปพร้อมกัน และรูปแบบระยะสั้น คือคอร์สเรียนเพื่อวิชาชีพต่างๆ โดยเราสามารถผลิตนักเรียนได้ปีละประมาณ 2.3 แสนคน ขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอยู่ที่ 5 แสนคน นักเรียนของเรา จึงไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะตกงานแบบ 100% ซึ่งตำแหน่งงานในปัจจุบันกำลังขาดแคลนช่างฝีมือและบุคลากรวิชาชีพทักษะเฉพาะอยู่เป็นจำนวนมาก นักเรียนสายอาชีพจึงมีข้อได้เปรียบและเป็นที่ต้องการ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน มีความพร้อมในการทำงาน และถ้ายิ่งจบสายอาชีพมาพร้อมกับมีทักษะด้านภาษาที่ 2 หรือ 3 ก็จะยิ่งสามารถไปทำงานกับบริษัทต่างชาติได้อีกด้วย

"เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมนักเรียนอาชีวะให้พร้อม สำหรับตลาดแรงงานที่เปิดกว้าง ภาษาอังกฤษจึงเป็นแผนงานที่ทางการอาชีวะตั้งใจผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องทันต่อยุคสมัย เพื่อให้อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และอำนวยความสะดวกให้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โครงการ “อังกฤษดี ชีวิตไกล” จึงเกิดขึ้น พร้อมๆ กับการสร้างแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวะและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ชื่อว่า EchoVE ส่วนการแข่งขัน EchoVE Contest เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะได้มีความสนใจ และเข้าถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ซึ่งผู้ชนะเลิศของการแข่งขันนี้ก็ได้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ที่เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียงแค่ 500 คน และมีครูสอนภาษาอังกฤษเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมานั้น ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสะท้อนผ่านการแข่งขันในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี"

สำหรับจุดหมายในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แก่ ITE สถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับการยอมรับในอันดับต้นของโลก ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งในกลุ่มสายอาชีพเดิมที่คล้ายคลึงกับไทย และกลุ่มสายอาชีพใหม่ เช่น หลักสูตรธุรกิจและบริการ หลักสูตรวิศวกรรม หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี หลักสูตรพยาบาลและบริการสุขภาพ หลักสูตรความงามและสุขภาพ และหลักสูตรเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษาของอาชีวะครั้งยิ่งใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จ และได้ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งทางด้านการศึกษาของเอเชียตลอดมาจนถึงวันนี้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงตั้งเป้าให้นักเรียน ครู และคณะทำงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการศึกษาของอาชีวศึกษา ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจในด้านต่างๆ อีกทั้งยังต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ หลังจากได้ศึกษาดูงานที่สถาบันอาชีวศึกษา ITE แล้ว เด็กๆ มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก และอยากเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน หลายคนซึ่งเป็นตัวแทนในการเดินทางครั้งนี้ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องขอบคุณการแข่งขันเอคโค่วีในครั้งนี้ ที่ทำให้พวกเค้าได้รับโอกาส ในการเดินทางมาศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ พร้อมกับได้ใช้ภาษากับคนอื่นจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน และเด็กๆ ยังมองว่า "ภาษาอังกฤษ" ถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากเราจะเรียนรู้ทุกอย่างในแบบที่กว้างขึ้น ด้วยความพยายามความทุ่มเทจากการแข่งขันครั้งนั้น ทำให้พวกเรามีวิสัยทัศน์มากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษทำให้เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
02:21

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 04:07 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์