ข่าว
100 year

คอนเสิร์ต 67 ปี...ราชวิถี ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 มิ.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

3 มิถุนายนนี้ โรงพยาบาลราชวิถีจะมีคอนเสิร์ตการกุศล “67 ปีที่รอกลับบ้าน...สืบสานปณิธานพ่อ” เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อลดความแออัดในการมารอรับบริการของประชาชน

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี บอกว่า อาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ด้วยจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1 ล้านเป็น 1.5 ล้านคน หรือวันละประมาณ 6,000 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลที่ดีขึ้น เนื่องจากมีเตียง ICU เพิ่มอีก 64 เตียง ห้องผ่าตัดเพิ่ม 11 ห้อง และยังประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยนอกทุกสาขาโรค ศูนย์การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางครบวงจรตามมาตรฐานสากล ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์ไตเทียมเทคโนโลยีใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellent) อีก 8 ศูนย์

“ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ โรงพยาบาลราชวิถี ยังขาดแคลนงบประมาณอีกกว่า 500 ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารศูนย์การแพทย์ รพ.ราชวิถีแห่งใหม่ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องอัลตราซาวนด์ เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า เตียงผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องไตเทียมและเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งก็อยากให้ประชาชนได้ช่วยกัน โดยอาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ จะสามารถเปิดบริการได้ประมาณปลายปี พ.ศ.2561 นี้”

คุณหมอมานัสบอกว่า โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 67 ปี ในการดูแลสุขภาพคนไทยและบริการด้านการแพทย์ เดิมชื่อโรงพยาบาลหญิง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็กแห่งแรกของประเทศไทย และกลายมาเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนที่รักษาโรคทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี” เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆที่ใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันต้องรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน และผู้ป่วยในอีกกว่า 40,000 คนต่อปี

“มีหลายอย่างของโรงพยาบาลที่คนอาจจะไม่รู้ เช่น เราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกันที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เรามีศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจครบวงจร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 23,000 ราย เฉลี่ยมากถึง 90 รายต่อวัน และเราผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาแล้วมากกว่า 67 ราย ไม่รวมการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด เฉลี่ยปีละ 600-700 ราย” ผอ.รพ.ราชวิถี บอก

คุณหมอมานัส ยังบอกอีกว่า นอกจากผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ตับ แล้ว โรงพยาบาลราชวิถียังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นา สิก ที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหูมานานกว่า 60 ปี เป็นโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศไทย มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มากว่า 30 ปี โดยเฉลี่ยปีละกว่า 300 ราย ถือเป็นอันดับต้นๆของประเทศ และ ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในช่วง 10 ปีมานี้ รพ.ราชวิถีถือเป็น รพ.ที่ใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีในการผ่าตัดมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดแก้ไขข้อที่เคยผ่าแล้วแต่เริ่มมีการหลวมใหม่มากเป็นลำดับต้นๆของประเทศ ซึ่งการแก้ไขนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการผ่าเปลี่ยนข้อเทียมครั้งแรกมาก

“อยากบอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลแรกๆที่มีเคสของผู้ป่วยจำนวนมาก อย่างหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารศัลยศาสตร์ เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถทำการผ่าตัดที่ยากที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนิ่วในท่อน้ำดีขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์ และการวินิจฉัยมะเร็งในท่อน้ำดีด้วยการส่องกล้องภายในท่อน้ำดี ทั้งยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี” ผอ.รพ.ราชวิถี บอกและว่า ด้วยความตั้งใจที่อยากจะดูแลประชาชนให้ได้มากขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดที่ปัจจุบันเรามีห้องผ่าตัดและส่องกล้องเพียงห้องเดียว และสามารถรองรับผู้ป่วยได้ในจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คนต่อปีเท่านั้น ซึ่งในอนาคตเมื่อตึกใหม่สร้างเสร็จ และมีอุปกรณ์ครบถ้วนเราจะมีห้องผ่าตัดและส่องกล้อง 8 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น การประสานงานจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็สามารถทำได้เร็วขึ้น

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขอเชิญประชาชนร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล 67 ปี ที่รอกลับบ้าน...สืบสานปณิธานพ่อ นำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยนักร้องระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน, เบิร์ด กับ ฮาร์ท, ชมพู ฟรุตตี้, อ๊อด คีรีบูน, อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ไท ธนาวุฒิ, พลพล ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ รพ.ราชวิถี โดยสำรองที่นั่งออนไลน์ Line @ Official คอนเสิร์ตการกุศล 67 ปี และอัปเดตดูรายละเอียดได้ทาง Facebook Page รพ.ราชวิถี รวมทั้งติดต่อซื้อบัตรได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสิรินธร รพ.ราชวิถี โทร. 0-2354-8108 ต่อ 3037 บัตรราคา 5,000, 3,000, 1,000 บาท

หรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ได้ที่ : บัญชี-โรงพยาบาลราชวิถี (เงินบริจาค) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-276128-1 (สามารถลดหย่อนภาษี
ได้ 2 เท่า) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2354-8108 ต่อ 2611.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มานัส โพธาภรณ์คอนเสิร์ตโรงพยาบาลราชวิถีซื้อเครื่องมือแพทย์สมาร์ทไลฟ์อื่นๆ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้