ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก่อนถึงวันจากลา! ชวนรู้ 10 เรื่องยิ่งใหญ่ พ่อหลวง ร.9 คิงออฟคิงส์

  ไทยรัฐออนไลน์3 ต.ค. 2560 06:05 น.
  SHARE

  ล่วงเข้าสู่เดือนที่โศกเศร้าที่สุดของปี 2560 เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคมนี้ กำลังจะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวง ร.9 ของปวงชนชาวไทย

  ก่อนจะถึงวันจากลาตลอดกาล ไทยรัฐออนไลน์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเตือนใจชาวเราให้ได้ซาบซึ้งกันอีกครั้ง...

  1. วันที่ยิ่งใหญ่ 5 ธันวาคม

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชสมภพที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (ภายหลังคือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาลย์ ตะละภัฏ (ภายหลังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

  2. ราชสกุลยิ่งใหญ่ ‘มหิดล’

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพในราชสกุล มหิดล อันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

  3. ครองราชสมบัติ เมื่อปี 2489

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทั้งที่ยังทรงพระเยาว์ พระชนมายุของพระองค์ยังไม่เต็ม 19 พรรษา

  4. ไม่ทรงรู้พระองค์มาก่อน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ทรงรู้พระองค์มาก่อนว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไทย สืบแทนสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน และขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ กำลังทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโลซาน ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  5. การตัดสินพระทัยครั้งสำคัญ

  ณ ห้วงเวลาที่โศกเศร้าที่สุดที่ต้องสูญเสียพระเชษฐา แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ต้องตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยว ขึ้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งแผ่นดินไทย

  ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศไทยและคนไทยคลายความโศกเศร้า ที่ต้องเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลไปเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศไทยและคนไทยได้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศทั้งพระวรกายและพระหฤทัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

  6. ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นวลีทองที่ยังคล้องใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้ตราบจนถึงทุกวันนี้

  โดยวลีนี้ก่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเปล่งเสียงพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม หลังจากนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

  7. ทรงเปลี่ยนหลักสูตรที่ทรงศึกษา

  ทันทีที่ทรงตอบรับราชสมบัติสืบแทนพระเชษฐา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาของพระองค์ จากเดิมที่เคยทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ไปเป็นวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยทรงเห็นว่าเป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงในฐานะประมุขของประเทศ

  8. ในหลวงไม่ทิ้งประชาชน

  เดิมที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่า จะทรงครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพพระบรมเชษฐาให้สมพระเกียรติเท่านั้น แต่ความจงรักภักดีของเหล่าอาณาประชาราษฎร์ที่มีต่อพระองค์อย่างแน่นแฟ้น ยังผลให้ตัดสินพระราชหฤทัยรับราชสมบัติสืบมายาวนาน  

  มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในวันเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 เพื่อทรงศึกษาวิชาการเพิ่มเติม ระหว่างประทับรถพระที่นั่งไปสู่สนามบินดอนเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนลั่นว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” ทำให้ทรงนึกตอบบุคคลผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”

  9. พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่

  ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปฏิบัติมานั้น เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาคิดถึงแต่การที่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรทำมาหากิน อาศัยดินและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้พ่อหลวง ร.9 จึงทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในเรื่องดินและน้ำ ยังทรงคิดค้นหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินและแหล่งน้ำในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปสารทิศใดก็ตาม ทรงศึกษาทั้งสองเรื่องอย่างละเอียดลึกซึ้ง

  10. ทรงครององค์ในทศพิธราชธรรม

  ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 เป็นธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน หรือคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีครบถ้วนสมบูรณ์ มีด้วยกัน 10 ประการ คือ

  1.ทาน การให้ทรัพย์สินสิ่งของ
  2.ศีล ความประพฤติดีงาม
  3.ปริจจาคะ ความเสียสละ
  4.อาชชวะ ความซื่อตรง
  5.มัททวะ ความอ่อนโยน
  6.ตปะ ความทรงเดชเผากิเลสตัณหา ไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญ
  7.อักโกธะ ความไม่กริ้วโกรธ
  8.อวิหิงสา ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน
  9.ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอย
  10.อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม


  
ที่มา : หนังสือ พระเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการ  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ในหลวง ร.9พระราชประวัติพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้