ข่าว
100 year

“บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” โครงการดีๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Advertorial15 ม.ค. 2563 10:35 น.
SHARE

หากเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปการมีบ้านก็ถือว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และถ้าลงรายละเอียดเข้าไปในบ้านแต่ละหลังเราจะพบว่า บ้านที่ตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไป ตามสภาพความต้องการของผู้อาศัย แต่ในบางครอบครัวที่มีคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน รายละเอียดของบ้าน ย่อมจะแตกต่างและมีความพิเศษกว่าปกติ ยิ่งบ้านในต่างจังหวัด ที่ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเหมือนในเมืองใหญ่ด้วยแล้ว ก็จะพบว่าการอยู่อาศัยภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากมากขึ้นไปอีก

จึงเป็นที่มาของโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มองเห็นว่าการมีบ้านที่ตอบโจทย์ชีวิตในทุกรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ยิ่งคนพิการด้วยแล้ว หากมีบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงๆ จะยิ่งทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้นตามมาด้วย

โครงการนี้จะเป็นการเข้าไปสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านให้กับผู้พิการในชนบทให้ตอบโจทย์กับความพิการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน โดยโครงการแรกเริ่มขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนในจังหวัด ทั้งผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นโครงการนำร่องที่ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ มาร่วมแรงร่วมใจกัน

สำหรับขั้นตอนการทำโครงการจะเริ่มจากการคัดเลือกบ้านคนพิการที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนทั้งหมด 6 หลัง โดยแต่ละหลังจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิตจากความพิการแตกต่างกันไป บางคนไม่สามารถเดินเองได้ ต้องเคลื่อนที่ไปกับพื้นอย่างยากลำบาก บางคนต้องใช้ชีวิตทั้งกิน นอน อาบน้ำ และขับถ่ายรวมอยู่ในที่เดียวกัน บางคนพิการทางด้านสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้วิธีไต่เชือกเดินไปยังที่ต่างๆ ซึ่งหากสภาพบ้านยังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตแล้ว คนพิการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

คุณอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการ เริ่มมาจากที่พวกเราชาวพฤกษามีความเชื่อร่วมกันว่า ทุกคนควรจะมีบ้าน และบ้านควรจะเป็นที่ที่อาศัยอยู่แล้วปลอดภัย อยู่แล้วมีความสุข ไร้กังวล

ดังนั้นเมื่อเรามองถึงพันธกิจหลักของเราที่จะส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดให้คนไทย เรามองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำเพื่อสังคมผ่านพันธกิจที่เรามีได้ นั่นคือ การให้ความสำคัญกับบ้านที่ตอบโจทย์เพื่อคนพิการ  เพราะเราพบว่าคนพิการในเมืองไทย มีที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต เราอยากเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทำโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ที่เราร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและผู้นำชุมชนในการร่วมทำโครงการนี้ โดยทำงานร่วมกันในหลาย ภาคส่วน เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นและได้ประโยชน์สูงสุด”

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกบ้านที่โครงการจะเข้าไปช่วยเหลือนั้น ทางพฤกษาได้มีการร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดของแก่น รวมถึงทีมกายภาพบำบัดประจำชุมชน เข้าไปสำรวจบ้านที่มีผู้พิการอาศัยอยู่ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง และความต้องการไหนเป็นความต้องการเร่งด่วนเพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยต่อไป

โครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการใหม่ๆ ที่ภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐแบบบูรณาการทั้งระบบ และเป็นการสนับสนุนการทำงานของรัฐและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคู่กันไป

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พูดถึงความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “โครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa เป็นการเติมเต็มพันธกิจของโรงพยาบาล ที่เรารับผิดชอบอยู่ นั่นก็คือ ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ณ จุดนี้คนพิการเองก็มีความต้องการที่หลากหลาย
โรงพยาบาลเองก็ให้บริการด้านสุขภาพ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้คนพิการ ในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลเองก็เป็นสื่อกลางในการชักนำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยต้องอาศัยทางหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นตัวช่วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการที่จะมาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องบ้านพัก เรื่องห้องน้ำ เรื่องทางเดิน และเมื่อมีโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนพิการ ที่เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีข้อจำกัดน้อยลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขแล้ว ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างอำเภอบ้านแฮดที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการประสานงานกับนายก อบต. ผู้นำชุมชน ทีมจิตอาสา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการสามารถดำเนินงานไปตามแผนที่วางไว้

หนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือ ท่านนายอำเภอ ทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนประสานงานสำคัญให้โครงการนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

“ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะสิ่งที่เราพบก็คือคนพิการเขามีข้อจำกัดทางกายหลายอย่างในการใช้ชีวิต และบ้านที่สร้างมาส่วนมากก็ไม่ได้เหมาะกับคนพิการ หรือคนพิการบางคนเขาก็ไม่ได้พิการมาก่อน มาพิการภายหลัง ดังนั้นการออกแบบและปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้พิการในแต่ละราย มันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อคนในครอบครัวด้วย โดยทางหน่วยงานรัฐของเราก็สนับสนุนนายช่างสำหรับปรับปรุงเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ รวมถึงความอำนวยสะดวกของโครงการในรูปแบบต่างๆ”

ล่าสุด โครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa ได้ส่งมอบบ้านให้ผู้พิการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมโครงการ และสิ่งที่เป็นผลจากความร่วมมือในโครงการนี้ก็คือ รอยยิ้มและความสุขของผู้พิการที่ได้บ้านที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยจริงๆ ซึ่งดีต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการในชนบทเป็นอย่างมาก โครงการนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในทุกฝ่ายเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน สำหรับพฤกษา เรียลเอสเตทเองถือเป็นหนึ่งในจุดยืนและพันธกิจที่สำคัญ บนความเชื่อที่ว่า บ้านควรเป็นที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksaพฤกษา เรียลเอสเตทที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการอังคณา ลิขิตจรรยากุล

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้