อาการปวดฟันอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเนื่องจากปัญหาเหงือกบวม ฟันคุด หรือฟันผุ ซึ่งมักสร้างความรำคาญใจ และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้ หากรู้วิธีแก้ปวดฟันในเบื้องต้น ก็จะช่วยให้สามารถบรรเทาอาการต่างๆ ด้วยตนเองได้ 

วิธีแก้ปวดฟัน ควรบรรเทาอาการเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างไร?

วิธีแก้ปวดฟัน สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่ก่อนอื่นควรรู้สาเหตุของอาการปวดก่อน เพื่อให้การรักษาอาการปวดเป็นไปอย่างถูกวิธี และบรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปวดฟันกะทันหัน การปวดเหงือกเนื่องจากฟันคุด เป็นต้น ซึ่งการปวดฟันที่คนส่วนใหญ่มักประสบปัญหา สามารถแบ่งออกเป็นอาการต่างๆ ได้ ดังนี้

วิธีแก้ปวดฟัน กะทันหัน
อาการปวดฟันแบบฉุกเฉินที่อาจรู้สึกปวดขึ้นมาระหว่างกินข้าว หรือปวดในช่วงกลางดึก ก่อนอื่นจะต้องหาสาเหตุของอาการปวดฟันในเบื้องต้นให้พบก่อน เช่น ปัญหาฟันผุ ฟันแตก โดยในบางกรณีการปวดฟันกะทันหัน อาจมีสาเหตุมีจากโรคอื่นๆ ที่ลุกลามแล้วทำให้ปวดฟัน เช่น เนื้อเยื่อฟันอักเสบ ไซนัส โรคปริทันต์ เส้นประสาทอักเสบ ฯลฯ สามารถใช้วิธีบ้วนน้ำเกลือในเบื้องต้น และกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ หากไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบทันตแพทย์

วิธีแก้ปวดฟัน เหงือกบวม
อาการปวดเหงือก เหงือกบวม และเหงือกอักเสบ มักเกิดจากปัญหาเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ฟันผุ และฟันคุด สามารถบรรเทาอาการเบื้องต้น ด้วยการนำน้ำแข็งมาประคบเย็นประมาณ 10-15 นาที หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ แปรงฟันเบาๆ หลังมื้ออาหาร ควรใช้ไหมขัดฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารติดซอกฟัน และป้องกันฟันผุ

...

วิธีแก้ปวดฟันคุด
ปัญหาฟันคุดสร้างความรำคาญใจให้หลายคน เมื่อฟันกรามซี่ในสุดที่ไม่สามารถขึ้นในช่องปากตามแนวฟันปกติ มักจะขึ้นด้านในสุด หรือเอียงไปดันฟันกรามซี่อื่นๆ บางรายอาจฝังจมอยู่ในเหงือก ต้องผ่าฟันคุดจึงจะหาย แน่นอนว่าฟันคุดทำให้รู้สึกปวดฟัน รวมถึงทำให้ฟันผุเพิ่มได้ เนื่องจากฟันด้านในสุดแปรงทำความสะอาดไม่ถึง เมื่ออักเสบก็อาจทำให้เหงือกและหน้าบวมได้ หากมีปัญหาฟันคุดทางที่ดี ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อเอกซเรย์ฟันคุด ในบางรายอาจปล่อยให้ฟันคุดขึ้นตามปกติได้ โดยปรึกษาซื้อยาแก้ปวดจากเภสัชกร แต่ในบางรายก็จำเป็นต้องรับการถอนหรือผ่าฟันคุด จึงจะหายจากอาการปวด

วิธีแก้ปวดฟันแตก
ปัญหาฟันแตก หรือฟันร้าว มักเกิดขึ้นหลังจากเคี้ยวอาหารแข็ง หรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง ทำให้รู้สึกปวดฟัน และมีอาการเหงือกบวม เมื่อฟันแตกจะส่งผลต่อการกินอาหารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแข็ง ของร้อน ของเย็น รวมถึงเครื่องดื่มต่างๆ เพราะจะส่งผลกระทบต่อโพรงประสาทฟัน ในเบื้องต้นสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการบ้วนน้ำเกลือ กินยาแก้ปวด กินอาหารอ่อน สลับไปเคี้ยวอาหารข้างที่ฟันไม่แตก หากอาการรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ก็ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาฟันบริเวณที่แตก และหาวิธีรักษาด้วยการครอบฟันต่อไป

วิธีแก้ปวดฟัน หลังถอนฟัน
หากฟันอักเสบอย่างรุนแรง เนื่องจากฟันผุ อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่รักษาความสะอาดฟัน กินของหวานที่มีปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไป ฯลฯ บางกรณีทันตแพทย์อาจพิจารณาให้ถอนฟัน ซึ่งหลายรายมักมีอาการปวดฟันหลังถอนฟัน เนื่องจากยาชาหมดฤทธิ์ สำหรับวิธีแก้ปวดฟันทำได้ไม่ยาก กินยาแก้ปวดตามแพทย์สั่งจนกว่าอาการจะบรรเทา รวมถึงวิธีการดูแลรักษาช่องปาก เช่น ประคบอุ่นบริเวณข้างที่ถอนฟัน งดสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงงดแปรงฟันบริเวณที่มีแผล

วิธีแก้ปวดฟันแบบง่ายๆ ในเบื้องต้น จะช่วยให้เราสามารถบรรเทาอาการปวดฟันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ หากจะซื้อยากินเอง ก็ควรซื้อจากเภสัชกรที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดฟันแบบฉุกเฉินรุนแรง ก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยสำหรับการรักษาอย่างถูกวิธี