สมาร์ทไลฟ์ : "Dr.GanJa" แบรนด์กัญชาทางการแพทย์

ข่าว

  สมาร์ทไลฟ์ : "Dr.GanJa" แบรนด์กัญชาทางการแพทย์

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   4 ม.ค. 2563 05:01 น.

   หนังสือ “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์” เขียนโดย Martin Wood bridge ที่ปรึกษาของ Woodbridge Research Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ แปลเป็นภาษาไทย โดย ภญ.วารุณี เศวตประวิชกุล, ดร.ภญ.สุชาดา นิลกำแหง วิลคินส์ และ ภก.ธรรศ ธารีสุชีวกุล ได้รับการอนุญาตให้จัดพิมพ์ โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นหนังสืออีกเล่มที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

   Woodbridge อธิบายว่า กัญชาเป็นพืชที่ ซับซ้อน มีส่วนประกอบทางเคมีที่สามารถระบุได้มากกว่า 500 ชนิด และสารเคมีที่พบในกัญชาแต่ละพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไป ผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกต่างใช้กัญชาในรูปแบบน้ำมันเพื่อบรรเทาอาการ และข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ก็คือ มีผู้ป่วยจำนวนไม่มากที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยากัญชาคุณภาพ ซึ่งได้รับจากแพทย์หรือเภสัชกร

   อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์ ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาที่ 20 เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ โดยเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ โดยเน้นย้ำว่า การทำเรื่องกัญชาต้องได้ประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆ ไม่ยินยอมให้นำไปใช้เพื่อสันทนาการ

   ข้อมูลจากกองบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ระบุว่า ได้มีการเปิดคลินิกกัญชาใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จำนวน 110 แห่ง โดยพบว่ามีส่วนช่วยในการรักษาได้ดีขึ้นถึง 84%

   และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาสื่อ เพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชา ซึ่งมี ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ดำเนินการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และจดจำได้ง่ายสำหรับประชาชน

   สื่อสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้แก่ “Dr.Ganja” มาสคอตที่มีบุคลิกและการแต่งกายเป็นคุณหมอ สื่อถึงความน่าเชื่อถือทางการแพทย์ มีใบกัญชา 5 แฉกบนศีรษะ สื่อถึงการใช้กัญชาว่า ต้องเป็นไปเพื่อการแพทย์เท่านั้น

   Dr.Ganja เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของกัญชาทางการแพทย์ เราจึงออกแบบให้แต่งกายเป็นคุณหมอ และใช้คำว่า Dr. นำหน้า โดยเน้นการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสมใน 5 ประเด็น” นพ.เกียรติภูมิบอก โดยในปีหน้าจะติดตั้งสัญลักษณ์ Dr.Ganja ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   ทุกแห่งที่มีบริการคลินิกกัญชาและคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องกัญชา ที่ประชาชนเห็นสัญลักษณ์นี้แล้ว สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้หรือใช้บริการตามการวินิจฉัยของแพทย์ได้

   5 ประเด็นหลักๆที่ว่านั้น ก็คือ

   1.การใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย

   2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข

   3.สถานบริการที่ให้บริการ “คลินิกกัญชา” ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   4.แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ อาทิ เว็บไซต์ เว็บเพจ คลิป อินโฟกราฟิก คู่มือสื่อสาร สำหรับสื่อมวลชน สปอตวิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ ที่มีไว้เพื่อการเผยแพร่ทั้งในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ และผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง รวมทั้งได้เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปค้นข้อมูลต่างๆได้ที่ www.medcannabis.go.th

   นพ.เกียรติภูมิ ยังบอกด้วยว่า กลุ่มโรคหรือภาวะอาการที่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า สารกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา มีด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ ภาวะคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด, โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา , ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล และ ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

   ส่วนกลุ่มโรคหรือภาวะที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารกัญชา แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม มีด้วยกัน 7 โรค ได้แก่ โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรควิตกกังวล (GAD : Generalised Anxiety Disorder) และโรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้รับประโยชน์ คือ โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง), ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) และ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

   โดยยาน้ำมันกัญชาที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีด้วยกัน 3 สูตร คือ สูตร CBD สูตร THC และสูตรผสมทั้ง CBD และ THC

   อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในตอนท้ายว่า การจะนำสารสกัดกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องเน้นมาตรฐาน คุณภาพความปลอดภัยครบวงจร

   ในปี 2563 นี้ ขอให้ประชาชนสังเกตสถานพยาบาลที่มีสัญลักษณ์ Dr.GanJa เท่านั้น เพราะหากไปใช้กัญชาที่ไม่ปลอดภัย เช่น มีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง โลหะหนัก สารเคมีตกค้าง หรือที่รู้จักกันในชื่อของกัญชาบ้านๆ ที่ไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยอาจเกิดอันตรายได้.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   สมาร์ทไลฟ์กัญชากัญชาเพื่อการแพทย์Dr.Ganjaแบรนด์กัญชากระทรวงสาธารณสุขคลินิกกัญชา

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 16:10 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์