[test] Developer function() 2018-09-18

ข่าว

[test] Developer function() 2018-09-18

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.พ. 2559 03:35 น.

บันทึก

เครือสหพัฒน์
Campaign: ประชารัฐเครือสหพัฒน์ Draft: 1st


Headline: “เครือสหพัฒน์” สานต่อโครงการ “ประชารัฐ” ขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งมั่นตอบแทนสังคม อย่างไม่หยุดยั้ง
หากเราจะพูดกันถึงหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ช่วย พัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วนได้อย่างชัดเจน ก็คงจะต้องหมายถึงนโยบายดีๆอย่าง “โครงการประชารัฐ” ซึ่งถือ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เน้นสร้างความมีส่วนร่วมให้เข้ามาช่วยเดินหน้าพัฒนาประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นลดการเหลื่อมล้ําในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบายที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โครงการประชารัฐถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ได้รบั ความยอมรับและความร่วมมืออย่างสูงจากทุกภาคส่วนเพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน
หนึ่งในภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ เช่น “เครือสหพัฒน์” นั้น ก็เป็นหนึ่งในองค์กรชั้น นําที่ดําเนินนโยบายขานรับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แรกเริ่มของโครงการ จวบจนปัจจุบันความมุ่งมั่งและ ตั้งใจที่จะตอบแทนสังคมของเครือสหพัฒน์เองก็ยังคงไม่หยุดยั้ง ด้วยมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญใน การผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมแห่งคุณภาพในทุกระดับ
ณ ปัจจุบัน เครือสหพัฒน์ได้มีการต่อยอดโครงการประชารัฐที่ได้เข้าไปสนับสนุนออกไปให้ครอบคลุมในหลาก หลายแง่มุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างทั่วถึง โดยมีทั้งหมด 11 โครงการ แบ่งออก เป็นด้านต่างๆ อันได้แก่
ด้านอาชีพ
1. โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน)
2. โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งในด้านอาชีพนี้จะเปิดรับทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ หรือแม้จะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาศ เช่น กลุ่มผู้ต้อง ขังที่ใกล้ได้รับการพ้นโทษจากทัณฑสถานต่างๆ เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้เป็นใบเบิกทางสําหรับประกอบอาชีพต่อ ไปในอนาคต

ด้านสาธารณสุข
1. โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดย บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จํากัด
2. โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดย บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองโครงการก็จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อช่วยยกระดับความเข้าใจในโรค และการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานให้ห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะเกิดโรค


ด้านเกษตร-สิ่งแวดล้อม
1. โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลําพูน โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2. โครงการ ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอ
รีส์ จํากัด
โดยส่วนนี้จะทั้งเป็นการให้ความรู้และการการตระหนักให้เกิดความหวงแหนในธรรมชาติ รวมไปถึงการจัด กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ป่า


ด้านการศึกษา
1. โครงการ Science on Mobile โดย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด
2. โครงการ Sahapat Admission โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
3. โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)
โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
4. โครงการ โดยความร่วมมือจาก 4 บริษัท
 บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
และในด้านการศึกษานี้ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่เครือสหพัฒน์ให้ความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากมองว่ารากฐานที่ สําคัญของประเทศก็คือการศึกษาของเยาวชน เกิดเป็นโครงการต่างๆที่จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากโครงการประชารัฐที่เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มนี้ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากของการร่วมมือกันระหว่างภาค รัฐกับภาคเอกชนเพื่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญของความร่วมมือนี้ก็คือความต่อเนื่อง มุ่ง มั่น และตั้งใจจริง ที่จะตอบแทนสังคมของเครือสหพัฒน์ ซึ่งเราเชื่อว่าทุกหยาดเหงื่อความพยายามนี้ มันจะผลิ ดอกออกผลอย่างงดงาม ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมคุณภาพในทุกภาคส่วนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

ApplicationMy Thairath

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:36 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์