ข่าว
100 year

มันมากับอาหาร : ส่งอาหารปลอดภัย...ต้านภัย COVID-19

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย27 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE


วิกฤติโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกรวมถึงไทย

สถานการณ์เช่นนี้ ทำให้การสั่งอาหารดีลิเวอรีมาทานที่บ้าน กลายเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะคนเมืองที่มักฝากท้องไว้กับร้านอาหารนอกบ้าน หรือคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน

เพื่อให้คนไทยสั่งอาหารมาทานได้อย่างปลอดภัยและไกลจากการติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ สถาบันอาหารมี “แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับการจัดบริการอาหารแบบดีลิเวอรี (Delivery)” ของกรมอนามัยมาฝากกัน โดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องสำคัญ 3 กลุ่ม คือ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านอาหารต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจากท้องถิ่น, อาหารปรุงสำเร็จ อาหารปรุงสุกใหม่ให้แยกเป็นสัดส่วน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร ปกปิดมิดชิด, อาหารปรุงสำเร็จต้องมีข้อมูลสถานที่ผลิต วันเดือนปีและเวลาผลิต อุณหภูมิ/ระยะเวลาในการเก็บอาหาร คำแนะนำในการบริโภค หากเป็นอาหารในภาชนะปิดสนิทต้องมี อย.,

กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะขนส่งต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังทำงาน ส่วนแม่ครัวต้องรักษาสุขลักษณะ ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ ใช้ช้อนกลางชิมอาหาร อย่าใช้อุปกรณ์ที่ปรุงอาหารมาชิม หากไม่สบาย มีไข้ควรหยุดงาน

ผู้ขนส่งอาหาร ควรใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยระหว่างทำงาน และไม่ใส่ถุงมือผ้าในขณะสัมผัสอาหาร, ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอระหว่างทำงาน, ผู้ส่งอาหารให้จัดส่งอาหารโดยเว้นระยะจากผู้รับอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดวาง ในบริเวณที่ผู้รับกำหนดหากไม่สบาย มีไข้ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์

ผู้บริโภค ควรเลือกสั่งอาหารจากร้านที่มั่นใจว่าถูกสุขลักษณะหรือร้านที่จดทะเบียนแล้ว, ตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ได้รับจากผู้ส่งอาหารโดยทันที, ล้างมือให้สะอาดก่อนถ่ายอาหารลงในภาชนะอุ่นอาหารให้ร้อนและล้างมืออีกครั้งก่อนทาน ที่สำคัญควรใช้ช้อนส้อมส่วนตัว หากเป็นไปได้ควรซื้ออาหารสดมาปรุงสุกทานที่บ้าน หากจำเป็นต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูป ต้องดูวันผลิตหรือวันหมดอายุ และเลือกซื้อที่มีเลข อย.

และควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการหาผักผลไม้สดที่ล้างสะอาดทานด้วยทุกวัน เพื่อความปลอดภัยและมีภูมิต้านทานจากภัยของเชื้อ COVID-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0-2422-8688 หรือ http://www.nfi.or.th/foodsafety/ 

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มันมากับอาหารสถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัยเดลิเวอรี่ดีลิเวอรีสั่งอาหารออนไลน์ผู้ประกอบการร้านอาหารใบอนุญาต

Most Viewed