"วันอาสาฬหบูชา 2565" ไปทำบุญ เวียนเทียนที่ไหนได้บ้าง เช็กได้ที่นี่

ข่าว

"วันอาสาฬหบูชา 2565" ไปทำบุญ เวียนเทียนที่ไหนได้บ้าง เช็กได้ที่นี่

ไทยรัฐออนไลน์

5 ก.ค. 2565 17:32 น.

บันทึก

"วันอาสาฬหบูชา 2565" มีวัดไหนจัดกิจกรรมเวียนเทียนหรืองานบุญให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมพิธีบ้าง ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์ รวมข้อมูลมาให้แล้ว

1. เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

วันอาสาฬหบูชา 2565 เสถียรธรรมสถานขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม ตักบาตร สวดมนต์ และเวียนเทียน ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร และเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

 • 06.30 น. ตักบาตร
 • 07.15 น. ยกสถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
 • 13.00 น. ภาวนากับคลื่นเสียงคริสทัลโบวล์
 • 17.30 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมภาวนากับการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

 • 06.30 น. ตักบาตร

พร้อมทั้งขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม 'อาบป่า อาบธรรม อาบใจ' ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ ได้ทุกวัน

2. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

วันอาสาฬหบูชา 2565 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • 07.30 น. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 • 19.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 • ช่วงเช้า พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. จัดขบวนแห่พยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม ขบวนอัตลักษณ์ประเพณี ขบวนชาติพันธุ์ การแสดงต่างๆ และพิธีเปิดงาน

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • 13.30 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร 

3. สวนโมกข์กรุงเทพฯ

วันอาสาฬหบูชา 2565 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อธิษฐานจิต เวียนเทียน สนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค แบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่าน register.bia.or.th) ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) โดยกำหนดการภายในงานมีดังนี้

 • ภาคเช้า 08.00-11.00 น. : ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล และฟังธรรม ชั้น 1 โถงกิจกรรม
 • ภาคบ่าย 13.00-18.00 น. : ทำสมาธิภาวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวียนเทียนร่วมกัน
 • ภาคค่ำ 18.00-22.00 น. : บำเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม

4. วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาสาฬหบูชา 2565 วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญในงาน “งานบุญเข้าพรรษา” ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565

 • 09.00 น. ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณ ศาลาการเปรียญ
 • 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (หล่อเทียน)
 • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 “วันอาสาฬหบูชา”

 • 09.00 น. ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณ ศาลาการเปรียญ
 • 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
 • 10.30 น. ทำพิธีถวายพุ่มต้นไม้ประจำพรรษา
 • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
 • 19.30 น. ร่วมเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ศรีบัวโรย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 “วันพรรษา”

 • 09.00 น. ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณ ศาลาการเปรียญ
 • 10.00 น. พระสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
 • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

5. วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

วันอาสาฬหบูชา 2565 วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและเวียนเทียน ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • 08.00 น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ ศาลา ภปร.
 • 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • 19.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระครูสุธีธรรมโสภิต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
 • 20.00 น. ร่วมเวียนเทียนพร้อมคณะสงฆ์วัดนิมมานรดี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565

 • 08.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
 • 08.30 น. ร่วมถวายสลากภัตร ผ้าอาบนำ้ฝน เทียนพรรษา และผ้าป่าประทีปโคมไฟ ณ ศาลา ภปร.

6. วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร ครูบาบุญปิง จังหวัดลำปาง

วันอาสาฬหบูชา 2565 วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร ครูบาบุญปิง จังหวัดลำปาง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 08.00 น. เชิญร่วมบุญตักบาตรบนสะพานคัวบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • 09.26 น. พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานบนฐานพระประธานอุโบสถไม้ล้านนา
 • 18.00 น. ร่วมทำวัตรปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
 • 19.26 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเกตพระพุทธรูป 28 พระองค์ และพระประธานอุโบสถไม้ล้านนา
 • 20.26 น. พิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำตุ๋ย และพิธีตักบาตรดอกไม้พระอุปคุต พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต 9 รูป

นอกจากการไปทำบุญและเวียนเทียนที่วัดด้วยตนเองแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่สะดวกเดินทาง หรือต้องการป้องกันการติดเชื้อโควิดจากผู้อื่น ก็สามารถร่วมทำบุญหรือเวียนเทียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งมีช่องทางดังนี้

1. วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันอาสาฬหบูชา 2565 วัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังธรรม นั่งสมาธิ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่โปรแกรม Zoom โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า

 • 08.30 น. เปิดห้อง Zoom
 • 09.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระ / นั่งสมาธิ
 • 10.45 น. พิธีถวายภัตตาหาร
 • 11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ช่วงบ่าย

 • 13.00 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • 13.30 น. ฟังธรรม
 • 14.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / นั่งสมาธิ
 • 15.00 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / ให้โอวาท / บูชาพระ
 • 16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ช่วงค่ำ

 • 18.20 น. เปิดห้อง Zoom
 • 19.00 น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / กล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีป / จุดประทีป
 • 19.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์
 • 19.45 น. นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตแผ่เมตตา
 • 20.10 น. พิธีฉลองชัยชิตัง เม 3,555,555,555 จบ
 • 21.00 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

2. เวียนเทียนออนไลน์

วันอาสาฬหบูชา 2565 ทางเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com, www.เข้าพรรษาออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียนคุณธรรม ตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรมออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

จัดประกวดโค-กระบือ งานมหกรรมโคเนื้อ ปี 2565
02:11

จัดประกวดโค-กระบือ งานมหกรรมโคเนื้อ ปี 2565

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:59 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์