คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า “อานิสงส์สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป”...ไม่ว่าสูงใหญ่เสียดฟ้าหรือเล็กเรียดเท่าหญ้าคา สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่า บุญกุศลจะตามหนุนส่งไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป 5 กัลป์

ผลบุญที่ได้เกิดจากเมื่อมีคนแห่ไปกราบไปไหว้ “สายบุญ” เหล่านั้นก็จะไหลย้อนไปยังผู้สร้าง

“พระพุทธรูป” พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

แต่กระนั้นแล้วว่ากันว่า...“การซ่อมพระมีอานิสงส์แรงกล้ากว่าการสร้างพระ” เสียอีก การซ่อมสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น “พุทธบูชา” ถ้าในกรรมฐานจัดว่า เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก” เป็นบุญมหากุศลที่ได้อานิสงส์สูงสุดแรงสุด แม้แสงแห่งดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ยังไม่สว่างไสวเท่า ขนาดที่ว่าทันทีที่ตั้งจิตอธิษฐาน เทวดาทุก สวรรค์ชั้นฟ้าก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญกันอย่างกึกก้องทีเดียว

...

แต่...กลับตรงกันข้าม ถ้า “ทำลาย” จะลงอเวจีมหานรกเป็นอันดับแรก กรรมซัดรุมซ้ำครบทุกขุม

“หลวงพ่อขาว” ศรีสวัสดิ์มงคลแห่งชาวพุทธ หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่มีเรื่องราวเล่าขานสืบทอดต่อกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์อย่างยาวนานกว่า 300 ปี โดยมีคตินิยมตามความเชื่อว่า... “ครั้งหนึ่งควรกราบสักการบูชา เพื่อเป็นมหามงคลแห่งชีวิต”

“หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ สีพระพักตร์เคร่งขรึมตามแบบฉบับอยุธยา หน้าตักกว้าง 5 ศอก (2.50 เมตร) สูง 6 ศอก 0.52 คืบ (3.13 เมตร) สีขาวทั้งองค์

ชาวบ้านยุคสมัยนั้นจึงตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อขาว”

“หลวงพ่อขาว” ที่กล่าวถึงมานี้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ณ วัดรวก บางสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยพระพักตร์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ตามคติความเชื่อคนโบราณ ถือเป็นลักษณะทิศแห่งราชา ผู้ใดที่ได้เคารพสักการบูชา ขอพรวอนไหว้จะส่งเสริมสิริมงคลด้านอำนาจ วาสนา บารมี ตำแหน่งการงานรุ่งโรจน์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัย

อีกทั้งฐานประทับรูปเหมือน “กิมตุ้ง” หรือเงินจีนรูปเรือสำเภา สื่อสัญลักษณ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า ผู้ที่ทำกิจการการค้า การขายมักจะเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย รุ่งโรจน์ เสริมธุรกิจ...ดูดทรัพย์

@ @ @ @

กาลเวลาล่วงเลยมานานผ่านหลายชั่วอายุ พระพุทธปฏิมาหลวงพ่อขาวตั้งตระหง่านมากว่า 3 ศตวรรษ ย่อมมีผุกร่อน ชำรุดทรุดโทรม ปรักหักพังไปตามเงื่อนไขของเวลา แม้จะทำนุซ่อมแซมสักกี่ครั้ง แต่ทำได้เพียงเสริมแต่งขึ้นจากเดิม โดยการพอกปูนตามอัตภาพปัจจัยของทางวัดที่มีไม่มาก ไม่ได้มีโอกาสใช้วัสดุชั้นดี

ไม่มีแม้กระทั่งแรงงานชั้นเยี่ยมในการบูรณะ จึงทำให้เกิดการกะเทาะ แตกร้าวขึ้นอีก

ภายในปีนี้เป็นโอกาสอันดีดิถีอันเป็นมงคล หลวงพ่อขาวจะมีอายุครบรอบ 300 ปี (พ.ศ.2265-2565) เป็น...ปีขาลบรรจบปีขาล ทางวัดได้มีมติจัดสร้างตะกรุดรูปเหมือนเสือ รุ่น “ชาติพยัคฆ์” นับเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของทางวัดรวก บางสีทอง ที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมช่วยกันออกแบบกันเองอย่างพิถีพิถัน

นำอักขระยันต์ขอมสำคัญๆมาประทับอยู่ อาทิ ยันต์ “นะมหานิยม” (หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า), ยันต์ “ฤ ฤา” (หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย), ยันต์ “นะปัดตลอด” (หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ), ยันต์ “นะคงกระพัน” (หลวงพ่อสุด วัดกาหลง), ยันต์ “นะเก้าชั้น” (หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ), ยันต์ “มหาเบา” (หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน) ซึ่งอักขระยันต์ขอมในแต่ละตัวมีพุทธคุณเด่นเลิศทางด้านเป็นเกราะป้องกันตัว เป็นรั้วป้องกันภัย แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันตราย สิ่งอัปมงคลทุกสิ่งอย่างที่เข้าปะทะ เสริมอานุภาพความเข้มขลัง

...

โดยพระเดชพระคุณ “พระราชมงคลวัชราจารย์” (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) อายุ 100 ปี เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ เมตตาปลุกเสกวิชาสายเสือตามตำรับตำราโบราณ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปมอบให้แก่ญาติโยม เพื่อส่งเสริมชะตากัน แก้ปีชง ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้

“ตะกรุดเสือ รุ่นชาติพยัคฆ์” มีขนาดความยาวมาตรฐาน 5 เซนติเมตร พกพาบูชาได้สะดวกทั้งผู้หญิง...ผู้ชาย ทุกองค์มีเลเซอร์สลักโค้ด...หมายเลขกำกับ เพื่อป้องกัน สร้างเสริม ปลอมแปลงทุกกรณี

@ @ @ @

พระครูนนทวีราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลบางสีทองและเจ้าอาวาสวัดรวก ฝากบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาว่า ทางวัดขอเรียนเชิญเจริญศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณ ปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธปฏิมาหลวงพ่อขาว โดยทางวัดได้มีมติจัดเป็นกองบุญ จำนวน 599 กอง กองบุญละ 499 บาท

ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญต่อ 1 กอง ทางวัดจะมอบ “ตะกรุดเสือชาติพยัคฆ์” จำนวน 1 องค์ ให้ไว้เป็นที่ระลึก เลือกวรรณะสีตามเนื้อโลหะได้ 3 แบบ... “เนื้ออัลปาก้า” วรรณะสีขาว ส่งเสริมอำนาจวาสนา บารมี เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน องค์กรที่มีการเลื่อนขั้น...ตำแหน่ง, “เนื้อทองพันชั่ง” วรรณะสีเหลืองทอง ส่งเสริมการเงิน การงาน โชคลาภ ค้าขาย, “เนื้อทองแดงนอก” ส่งเสริมด้านอายุ สุขภาพ ความรัก

...

สำหรับ “ชุดของขวัญ” จัดตั้งเป็นกองบุญไว้ 99 กอง กองบุญละ 1,499 บาท (จากเดิมราคา 1,999 บาท) จะได้รับวัตถุมงคลที่ระลึกตะกรุดเสือชาติพยัคฆ์ 3 องค์ ทั้ง 3 เนื้อ...หมายเลขเดียวกัน บรรจุภายในกล่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่วัดโดยตรงทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. หรือติดต่อร่วมทำบุญบูชาได้ที่เบอร์ 09-8990-0090 ไอดีไลน์ : Naruemitsilp

อานิสงส์การซ่อมสร้างพระพุทธรูปนั้นถือเป็นมงคลชีวิตยิ่ง...สถิตไปทุกชาติภพตามโบราณาจารย์ได้กล่าวเสริมไว้ด้วยว่า “การซ่อมสร้างพระพุทธรูปสลักก่ออิฐถือปูน รับอานิสงส์ถึง 32 กัป”...ชั่วอายุคนจะมีโอกาสเพียงสักกี่ครั้งในชีวิตที่จักได้ร่วมบุญมหากุศลในการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธปฏิมาที่มีอายุเก่าแก่ถึง 300 ปี

“ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ปาฏิหาริย์” เชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดอย่าได้ “ลบหลู่”.

รัก-ยม