บูชาวันเกิดพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่

ข่าว

  บูชาวันเกิดพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่

  รัก-ยม

   19 ก.ย. 2564 05:35 น.

   “วันคเณศจตุรถี” หรือที่รู้จักกันเป็นวันเกิดพระพิฆเนศนั้น ยึดถือวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 มีความเชื่อศรัทธากันเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เป็นวันที่องค์พระพิฆเนศท่านจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันใหญ่ยิ่งให้กับผู้ที่บูชา ศรัทธาท่าน...กล่าวกันว่าท่านจะเสด็จมาเป็นระยะเวลานานถึง 21 วันทีเดียว

   ถือได้ว่า “วันคเณศจตุรถี” เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มาก ที่ไม่เฉพาะในประเทศอินเดีย เท่านั้น หากแต่มีกระแสศรัทธาเกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยก็มีผู้ศรัทธาทำพิธีบูชา

   กราบไหว้บูชา ขอความสำเร็จ ความสุข ความเจริญ จงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนอย่างถ้วนทั่ว...ในวันสำคัญนี้

   จัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปูผ้าพื้นเครื่องกราบไหว้บูชาด้วยสีแดงหรือส้มโดยเชื่อกันว่าเพื่อให้เป็นที่ประทับ ประกอบกับเทวรูป “พระพิฆเนศ” เป็นองค์ประธาน เครื่องบูชา กระถางธูป โถกำยาน เทียน ที่ขาดไม่ได้ก็คือผลไม้มงคล อาจจะเป็นกล้วยหรือมะพร้าวที่นิยมนำมาบูชา

   หรือบ้านไหน...จะมีทั้งกล้วย ทั้งมะพร้าวก็ได้ไม่ว่ากัน นับรวมไปถึงดอกไม้ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ฯลฯ ก็สามารถนำมาร่วมบูชาพร้อมๆกับข้าวสาร เมล็ดถั่วประเภทต่างๆ

   เตรียมการจัดเสร็จเรียบร้อย สวดภาวนา “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” รวม 108 จบ...

   ตั้งจิต ทำสมาธิให้มาดมั่น ขอพรอธิษฐาน “โอม ศานติ ศานติ ศานติ”

   N N N

   “คเณศจตุรถี” ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองการประสูติของ “พระพิฆเนศ” ตรงกับช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนตามปฏิทินเกรกอเรียน โดยมีพิธีกรรมที่ทำกันคือการสร้างเทวรูปพระพิฆเนศด้วยดินเหนียวแล้วนำไปประดิษฐานในบ้านเรือน อาคาร หรือในสถานที่สาธารณะบนฐานชั่วคราว

   พิธีกรรมประกอบด้วยการสวดบทสวดในพระเวท หรือคัมภีร์ฮินดูอื่นๆ

   เทศกาลจะสิ้นสุดในวันที่ 10 นับจากวันที่เริ่มเทศกาล บรรยากาศงานเทศกาลศาสนิกชนจะนำเทวรูปพระพิฆเนศที่ปั้นจากดินมาตั้งในสถานที่สาธารณะโดยมีขบวนดนตรีขับสวดกันไปยังแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล ก่อนที่จะทำพิธีนำเทวรูปดินนั้นไปแช่ ละลายกลับลงไปยังแม่น้ำ

   อาจจะกล่าวได้ว่า เทศกาล “คเณศจตุรถี” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดในเมืองมุมไบ ซึ่งจะมีการนำเทวรูป แช่ละลายลงน้ำมากถึง 150,000 องค์ในทุกปี

   เชื่อ...ศรัทธากันว่าเทวรูปดินพระพิฆเนศที่ได้ละลายไปในสายน้ำนั้นจะกลับไปยัง “เขาไกรลาส” เคียงคู่กับ “พระศิวะ” และ “พระปารวตี”

   เทศกาล สำคัญนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลอง “พระพิฆเนศ” ซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่และการขจัดอุปสรรค อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและความฉลาดเฉลียว

   “พระพิฆเนศ” ตามบันทึกจะมีทั้งหมด 32 ปาง แน่นอนว่าแต่ละปางนั้นมีจุดประสงค์ในการบูชาที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน บางปาง...บูชาเพื่อเน้นความสำเร็จ

   ความมีชื่อเสียง ความมีโชคมีลาภ เพิ่มอำนาจสร้างวาสนาบารมี

   อีกทั้งก็เพื่อช่วยในเรื่องเงินทอง ความร่ำรวย ธุรกิจประสบความสำเร็จ ค้าขายคล่องตัว กิจการร้านค้ารุ่งเรือง อีกทั้งบางปางก็เน้นไปที่ศรัทธาเกี่ยวกับความรักใคร่ เมตตาเอ็นดู ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความมีเสน่ห์

   ซึ่งก็สุดแล้วแต่ “ศรัทธา” ของแต่ละผู้คน

   N N N

   ประเทศไทยแยกย่อยศรัทธาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “พิธีไหว้ครู” ที่กระทำกันมาแต่โบราณ

   โดยจะเลือกวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็น “วันครู” ประกอบพิธี ด้วยวันดังกล่าวเชื่อกันว่าช่วงกลางวันจะเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟยามค่ำคืนเป็นฤกษ์ดาวพระเคราะห์เปิดโอกาสให้วิชาความรู้แก่มวลมนุษย์ จึงสมควรกระทำกันในวันมงคลที่ว่านี้

   ส่วนเดือนที่เลือกตามประเพณีโบราณจะเลือกเดือนคู่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 แต่อนุโลมให้เดือนคี่เฉพาะเดือน 9 ซึ่งเป็นเลขมงคลแห่งปี อีกเหตุผลที่ให้เลือกเอาวันข้างขึ้นพฤหัสบดี เพราะตรงกับ “วันฟู”

   ...อันหมายถึงวันแห่งความฟูเฟื่องเรืองรุ่งตลอดไป

   พรหมินทร์ สุมานา ผู้จัดการธุรกิจการแสดง สวนนงนุชพัทยา วัย 55 ปี ที่เคยทำงานช่างสิบหมู่อยู่วิทยาลัยในวังศาลายา ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกว่า องค์ประกอบพิธีไหว้ครูนั้น ต้องมีครูผู้กระทำพิธีไหว้หัวโขนที่อัญเชิญมาตั้งประดับโต๊ะหมู่บูชา

   ทั้งเทพเทวดา พระภรตฤาษีองค์ที่เหล่านักแสดงนิยมเรียกอย่างคุ้นปากว่า “พ่อแก่”...ส่วนหัวโขนอื่นๆ ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระอินทร์ พระพิฆเนศ พระวิสสุกรรม พระปรคนธรรพ พระปัญจสีขร พระพิราพ

   ทั้งหมดถือเป็นองค์เทพแทนครูโขนครูละคร ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดูผสมผสาน พร้อมกันนี้ยังมีเครื่องสังเวยกับเครื่องเซ่น แบ่งเป็น 3 ชุด ถวายแด่ พระมหาเทพ เทวดา นางฟ้า ด้วยอาหารสุก ส่วนพระครูฤาษีกับพระปรคนธรรพถวายเป็นอาหารสุกเช่นกัน จะมีพระพิราพซึ่งจัดเป็นเทพอสูรที่ถวายด้วยอาหารดิบ

   สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือปี่พาทย์เครื่องใหญ่หรือเครื่องคู่ ซึ่งจะวางเครื่องเซ่นไว้ตรงหน้า ได้แก่ บายศรี มะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ผลไม้ 7 อย่าง อ้อยทั้งเปลือก เหล้า หมากพลู บุหรี่ ไม้ขีดไฟ อาหารสุกและดิบจำพวกหัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา ปู เครื่องในที่เป็นตับกับหัวใจ ไข่ไก่ดิบ น้ำเย็น

   “พิธีการเริ่มจากการไหว้รำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ต่อมาเป็นพิธีครอบครูให้ศิษย์รายใหม่ได้ครอบก่อนจะไปสวมหัวโขนแสดงได้ ใครไม่เคยครอบอย่าพิเรนทร์ยกขึ้นมาสวมหัวเด็ดขาดเพราะหัวโขนทุกหัวผ่านการเบิกเนตรและลงคาถาอาคมไว้ก่อนแล้ว จึงอาจจะทำให้คนอุตริมีอันเป็นไป ไม่ปวดหัวก็ปวดท้องได้...”

   “มนต์พลังศรัทธาปาฏิหาริย์ ครูโขน ละคร นาฏศิลป์” เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเล่าขานสืบต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น...อาจจะกล่าวได้ว่านี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นในศรัทธาปาฏิหาริย์ แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก

   “ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

   รัก-ยม

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   วันคเณศจตุรถีพระพิฆเนศวันเกิดพระพิฆเนศพระศิวะบูชาพระพิฆเนศรัก-ยมเหนือฟ้าใต้บาดาล

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 03:23 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์