ปฏิทินวันพระ 2564/2021 รวมวันพระไทยตลอดปี ไม่พลาดทำบุญ

ข่าว

ปฏิทินวันพระ 2564/2021 รวมวันพระไทยตลอดปี ไม่พลาดทำบุญ

ไทยรัฐออนไลน์

6 พ.ค. 2564 10:17 น.

บันทึก

ปี 2564 ตรงกับคริสตศักราช 2021 เป็นปีรัตนโกสินทร์ศกที่ 239-240 จุลศักราช 1382 และเป็นรอยต่อระหว่างปีชวดและปีฉลู วันสำคัญทางศาสนาและการดูฤกษ์ยามตามปฏิทินวันพระทางจันทรคติ มีดังนี้

ปฏิทันวันพระเดือนต่างๆ ในปี 2564/2021

"วันพระ" มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "วันธรรมสวนะ" เป็นวันประชุมเพื่อทำพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ถือศีล

เดือนมกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด เป็นวันพระใหญ่ คือ “วันมาฆบูชา”

เดือนมีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู

เดือนเมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู

เดือนพฤษภาคม 2564

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู เป็นวันพระใหญ่ คือ “วันวิสาขบูชา”

เดือนมิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู

เดือนกรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู ตรงกับวันพระใหญ่ คือ “วันอาสาฬหบูชา”
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู เป็นวัน “วันเข้าพรรษา”

เดือนสิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

เดือนกันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู

วันพระเดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู ตรงกับวันพระใหญ่ คือ “วันออกพรรษา”
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

วันพระเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู ตรงกับวันสำคัญคือ “วันลอยกระทง”
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

วันพระเดือนธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู

แต่ละเดือนวันพระไทยตรงกับวันขึ้น ๘, ๑๕ ค่ำ และ แรม ๘, ๑๕ ค่ำ ยกเว้นเดือนที่เป็นเดือนขาด จะยึดวันแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ พุทธศาสนิกชนมักทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยเฉพาะวันที่ตรงกับวันพระใหญ่ อาทิ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ในวันพระใหญ่นี้จะมีพิธีกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดใกล้บ้าน อย่างไรก็ดีปี 2564 นี้ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนควรติดตามข่าวสาร และป้องกันตนเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

คอหวยฮือฮา ขอเลขเด็ด "ตะพาบสีทอง" หลังมีคนถูกมาแล้ว 3 งวดติด
01:10

คอหวยฮือฮา ขอเลขเด็ด "ตะพาบสีทอง" หลังมีคนถูกมาแล้ว 3 งวดติด

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:26 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์