ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ

365 วันสวรรคต โศกสลดไม่จางหาย

ภาพ: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ศิลปิน: เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ขนาด 100 x 120 ซม. สีอครีลิคบนผ้าใบ
แรงบันดาลใจ: “ผมร่างภาพมากมายหลายภาพเพื่อคัดเลือกหาภาพที่ผมพอใจที่สุด ผมวาดกายทิพย์ของพระองค์ท่านมิใช่กายเนื้อ และใช้ครุฑสี่องค์แทนพรหมวิหารสี่ของพระองค์ท่าน วิมานสิบหลังด้านบนและดอกบัวทิพย์สิบดอกด้านล่างแทนทศพิธราชธรรม ลวดลายทองที่แทนสัญลักษณ์เลขเก้าไทยที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในวงกลมหมายถึงดวงจิตของพระองค์ท่านที่กำลังขยับลอยขึ้นสวรรคาลัย”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

พระเกียรติกำจายสากล สถิตใจชนนิรันดร์

ภาพ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 2529
ศิลปิน: จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ขนาด 50 x70 ซม. สีพาสเทล
จุดประกาย: อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543 อีกทั้งได้รับการยกย่อง เป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปีแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ โดยหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้รังสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมไว้อย่างคณานับฝากเป็นสมบัติลํ้าค่าของแผ่นดินไทย
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

สืบราชสันตติวงศ์ ดำรงสถาพร

ภาพ: ดวงใจประชา ราชันของแผ่นดิน
ศิลปน: ปัญญา วิจินธนสาร
ขนาด 120x100 ซม. สีน้ำมันบนผ้าใบ
แรงบันดาล ใจ: “กระแสพระราชดำรัส:น้ำเป็นปัจจัยหลัก ของมวลมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์ และพืชก็ต้องมีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำก็อยู่ ไม่ได้ ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญควรพัฒนาขั้น แรกหรือสิ่งแรกท่ี่นึกถึงก็คือการทำโครงการชลประทานแล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำดี ”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

สุนทรดีตศิลป์ ถวายบดินทร์สวรรคาลัย

ภาพ: ทรงดนตรี
ศิลปน: สุวิทย์ ใจป้อม
ขนาด 60 x80 ซ.ม. สีอะคริลิคบนผ้าใบ
แรงบันดาล ใจ: “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็น ทั้งคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องทรงมีพระอัจฉริยภาพในการทรงดนตรีและพระราชนิพนธ์ เพลงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานอีกทั้ง ทรงเป็นครูสอนดนตรี แก่ข้าราชบริพาร ใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ทั้งทรงมี พระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริง สมดั่งที่พสกนิกรชาวไทย น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

หลอมใจถวายภักดิ์ แจ้งประจักษ์ทั้งโลกกา

ภาพ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศิลปน: เชาว์ ชุมลาภ
ขนาด 20 x24 นิ้ว สีน้ำมันบนแคนวาส
แรงบันดาลใจ: “ในหลวง ร.9 เป็นกษัตริย์และมหาบุรุษของโลกที่ยิ่งใหญ่สมัยผมยังเป็นเด็กเรียนชั้น ประถมได้เห็นพระองค์ท่านเฉพาะในรูปถ่ายขาวดำใส่กรอบไม้แขวนไว้ที่ฝาผนังตรงหิ้งพระจากนั้นก็ฝึกวาดรูป ในหลวง ร.9 ลงในสมุดเรียนบ่อยขึ้นจนชำนาญในทุกๆครั้งที่ได้วาดรูปจึงมีความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจผม รักพระองค์และพระองค์จะอยู่ในใจผมตลอดไป”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน

ภาพ: ใบสมัครสวนพระองค์เมื่อครั้งทรงสมัครเขาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโลซานน์
ศิลปิน: กิตติ พลศักดิ์ขวา
ขนาด 60 x45 ซ.ม.สีน้ำมันบนลินิน
แรงบันดาลใจ: “เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดชรัชกาลที่9 พระผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร เมื่อครั้งศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ที่สะท้อนแรง บันดาลพระราชหฤทัยพระราชดำริให้ทรงนำมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

ตำนานดอกไม้จันทน์ เบ่งบานดั่งดวงดาว

ภาพ: คนึงหวล
ศิลปิน: สุรเดช แก้วท่าไม้
ขนาด 75 x55 ซ.ม. พาสเทล
แรงบันดาลใจ: “ได้แรงบันดาลใจจากข้อมูลช่วงที่ทุกพระองค์อยู่กันพร้อมหน้าและมีความสุขมาก ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา สวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้เมื่อพระองค์ ต้องกลับไปอีกครั้ง โดยไม่มี ในหลวง ร.8 คง เป็น ช่วงเวลาเหงาลึกๆ อย่างยากเกินจะบรรยายสิ่งใดเป็นอักษรแต่สื่อสารด้วยภาพเขียนนี้แทน”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

สะพรั่งพราว 9 กวี อัญชุลีมหาราชัน

ภาพ: ใต้ร่มพระบารมี
ศิลปิน: เทอดศักดิ์ ไชยกาล
ขนาด 60 x80 ซ.ม. สีน้ำมัน
แรงบันดาลใจ: “ภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎรพระองค์ท่านจะสะพายกลองและมีดินสอขณะที่พระพักตร์แย้มพระสรวลอย่างมีพระเมตตาแสดงถึง ความใจดีเหมือนพ่อยิ้มให้ลูกๆและพระองค์ทรงสง่างามมากในสายตาของจิตรกรเช่นผม”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

สร้างสรรค์หลากสิ่ง มิ่งอนุสรณ์

ภาพ: ราชาผู้ทรงงาน
ศิลปิน: วัชระ กล้าค้าขาย
ขนาด 55 x75 ซ.ม. สีชอล์คบนกระดาษ
แรงบันดาลใจ: “ผมวาดภาพนี้จากความคุนชินกับเสื้อสูทแบบเรียบง่ายพร้อมกับสายสะพายกล้อง และพระวรกายที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อซึ่งเป็นภาพ ที่เห็นตลอดมาในช่วงชีวิตของผม แม้ภาพวาดภาพหนึ่งนั้นอาจไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้หมด แต่ก็จะทำให้เราจดจำพระองค์ในพระอริยาบทแบบนี้ได้ชัดเจนและตราตรึงใจมากขึ้นไปตลอดกาล”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

โขน ละคร มหรสพไทย เทิดไท้ภูมิพล

ภาพ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ศิลปิน: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ
ขนาด 61 x79 ซม. สีน้ำมันบนผ้าใบลินิน
แรงบันดาลใจ: “ในหลวงรัชกาลท่ี่ 9 พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดินทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือชาวไทยตลอดพระชมน์ชีพพระองค์เปรียบเสมือนแสงแห่งความดี ที่สองประกายงดงามตราตรึงอยู่ในใจของข้าพเจ้าเสมอการวาดภาพทุกฝีแปรงทุกลายเส้น น้อมถวายด้วย ความรัก ความศรัทธา ด้วยหัวใจ”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

ย้อนยลถวายพระเพลิง กษัตราธิราช

ภาพ: แสงธรรมสองปฐพี
ศิลปิน: สุวัฒน์ วรรณมณี
ขนาด 50 x70 ซม. สีน้ำมัน
แรงบันดาลใจ: “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักษาศีลบำเพ็ญทานเจริญภาวนา และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงนำหลักในทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปกครอง แผ่นดินให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงอีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระองค์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

ภูมิทัศน์พระเมรุมาศ แม้นสวรรค์

ภาพ: ทรงโบกพระหัตถ์
ศิลปิน: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
ขนาด 120 x160 ซม. สีน้ำมัน
แรงบันดาลใจ: “ครั้งแรกท่ี่ผมเขียนรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ประมาณปี พ.ศ.2530 ในการประกวดฉลองครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษา ผมเริ่มค้นคว้าเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ ถึงได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านทรงทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันทานยังทรงทำอยู่เป็นบุญของคนไทยและแผ่นดินไทยเหลือเกินที่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างพระองค์ในฐานะศิลปินก็คงไม่มี อะไรจะดีไปกว่าการเขียนรูปพระองค์ด้วยความระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน ตัวอย่างเนื้อหา AR

สร้างสรรค์รอบพระเมรุฯ เด่นเหลืองเรืองอร่าม

ภาพ: ไท้ภูวนาถ รัชกาลที่ 9
ศิลปิน: สุวิทย์ ต่างสมบัติ
ขนาด 50 x60 ซ.ม.สีน้ำมันบนผ้าใบ
แรงบันดาลใจ: “เริ่มจากที่ผมได้ดูสารคดี “พระเจ้าแผ่นดิน” ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทำให้ผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ซึ่งผมไม่เคยเห็นใครทำเพื่อคนอื่นได้เหมือนกับพระองค์ท่านเลย ผมเป็นช่างเขียนรูปจึงอยากถ่ายทอดรูปเหมือนของพระองค์ในรูปแบบแนวทางของผม…”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน

งามตระการริ้วขบวน พระบรมศพ

ภาพ: ปกฟ้าร่มแผ่นดิน
ศิลปิน: ยุทธกิจ ประสมผล
ขนาด 90 x120 ซม. สีน้ำมัน
แรงบันดาลใจ: “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นสมมุติเทพดุจพระโพธิสัตว์จึงถ่ายทอดภาพนี้ ประหนึ่งว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนสรวงสวรรค์ แผ่ทิพยบารมีลงมาสู่เบื้องล่างเมื่อมองภาพนี้แล้วทำให้รู้สึกว่าพระองค์ยังคงอยู่ปกผืนฟ้าป้องแผ่นผืนดินให้ชาวประชาใดอยู่ร่มเย็นด้วยพระบารมีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”
ดูบทสัมภาษณ์ศิลปิน

คำอธิบาย: ภาพปกควันลอยเหนือพระเมรุมาศ ที่เมื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Thairath AR จะพบกับการบันทึกภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่ 1, 2 และริ้วที่ 3 และภาพบรรยากาศการวางดอกไม้จันทร์ของพสกนิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศ “น้อมนบดอกไม้จันทน์ กลางธารน้ำตา” #ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย #ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ

365 วันสวรรคต โศกสลดไม่จางหาย พระเกียรติกำจายสากล สถิตใจชนนิรันดร์ สืบราชสันตติวงศ์ ดำรงสถาพร สุนทรดีตศิลป์ ถวายบดินทร์สวรรคาลัย หลอมใจถวายภักดิ์ แจ้งประจักษ์ทั้งโลกกา จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน ตำนานดอกไม้จันทน์ เบ่งบานดั่งดวงดาว สะพรั่งพราว 9 กวี อัญชุลีมหาราชัน สร้างสรรค์หลากสิ่ง มิ่งอนุสรณ์ โขน ละคร มหรสพไทย เทิดไท้ภูมิพล ย้อนยลถวายพระเพลิง กษัตราธิราช ภูมิทัศน์พระเมรุมาศ แม้นสวรรค์ สร้างสรรค์รอบพระเมรุฯ เด่นเหลืองเรืองอร่าม งามตระการริ้วขบวน พระบรมศพ

สารคดีอาลัยพ่อ

ที่ผ่านมา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มักจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น ดิน, น้ำ, ที่ทำกิน ,ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักสำคัญ คือจะต้องเรียบง่าย และไม่สลับซับซ้อน ติดตามจากสารคดีชุดย่างพระบาทที่ยาตรา “เริ่มจากที่ผมได้ดูสารคดี “พระเจ้าแผ่นดิน” ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทำให้ผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ซึ่งผมไม่เคยเห็นใครทำเพื่อคนอื่นได้เหมือนกับพระองค์ท่านเลย ผมเป็นช่างเขียนรูปจึงอยากถ่ายทอดรูปเหมือนของพระองค์ในรูปแบบแนวทางของผม…” กว่า 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ได้สร้างความชุ่มฉ่ำสู่ผืนแผ่นดินไทย เปรียบประหนึ่งหยดน้ำ ที่ไม่ว่าจะหยดลง ณ พื้นที่ใด ที่นั่นย่อมมีชีวิต ติดตามจากสารคดีชุด ย่างพระบาทที่ยาตรา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ เพื่อพระราชทานแนวคิดและโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่หลายพันโครงการ นำมาซึ่งความผาสุขของคนไทยทั้งประเทศ  ความผูกพันระหว่างราษฎร และสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก  ติดตามได้จากสารคดีชุดย่างพระบาทที่ยาตรา

ผู้บริหาร ส่งใจสู้ฟ้าอาลัยพ่อ

ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียดโครงการ

'ไทยรัฐ’ บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทยด้วยการจัดทำหนังสือพิมพ์โครงการพิเศษ “ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยการพิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคุณค่าจากผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมประมวลกระบวนการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 15 วัน 15 ฉบับ โดยมีการใช้เทคโนโลยี AR มาใช้เพ่ิมประสบการณ์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560

ช่องทางจัดจำหน่าย

  1. แผงหนังสือและร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
  2. สำหรับผู้สนใจในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN
  3. งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 22 บูธ OOKBEE ระหว่างวันที่ 18 - 29 ตุลาคม

“Thairath AR” แอปพลิเคชัน

  1. ใช้งานกับ "โครงการไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” และฉบับ “100 วัน น้อมอาลัยในหลวงภูมิพล”
  2. เนื้อหา AR จะเป็นการ Live Streaming จากระบบ โดยไม่ต้องโหลดไว้ก่อนเริ่มใช้งาน
  3. เพิ่มการแสดงผลภาพ 360 องศา และแชร์ไปยังโซเชียล
  4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thairath AR
  5. ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

คำถามที่พบบ่อย

กรณี 1 : เจอแอปฯใน Apple หรือ Google Play Store แต่พอกดเข้าไปจะโหลด ระบบไม่แสดงปุ่มดาวน์โหลด

ตอบกรณี 1: แอปพลิเคชัน THAIRATH AR รองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติ การ Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป Ram ขั้นต่ำ 1 GB


กรณี 2 : พื้นที่บนเครื่องไม่เพียงพอสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลใน Application

ตอบกรณี 2: ควรมีพื้นที่ว่างในเครื่อง 1 GB สำหรับคุณภาพปกติ และ 1.5 GB สำหรับคุณภาพสูง


กรณี 3 : ดาวน์โหลดเนื้อหาไม่สำเร็จ ต้องดาวน์โหลดใหม่ตั้งแต่ต้น

ข้อเสนอแนะที่ 1: ในขณะที่กำลังดาวน์โหลดเนื้อหา หน้าจอควรอยู่ในสภาพ Active ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด *ไม่ควรปล่อยให้หน้าจอดับมืด หรือ แนะนำให้ตั้งค่า Sleep Mode เป็น Never ก่อนเริ่มดาวน์โหลด เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเข้า Sleep Mode

ข้อเสนอแนะที่ 2: หากการดาวน์โหลดค้างอยู่นานๆ ให้ทำการปิดแอพแล้วเปิดใหม่