ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

1.วางกลยุทธ์ในการจัดทำ ภาพและวีดีโอให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์และกลุ่มลูกค้า
2.สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork เพื่อใช้ในการ Promote สินค้าทั้งทางช่องทาง Online และ Offline
3.จัดทำ ตัดต่อ ภาพและวีดีโอของสินค้าเพื่อนำไปทำ Product Content ที่เหมาะสมใน Platform ต่างๆ
4.ออกแบบและดำเนินการผลิตชิ้นงานสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ และ merchandise ของแบรนด์
5.งานออกแบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในสายงาน กราฟฟิกดีไซน์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro, After Effects, Final Cut ได้เป็นอย่างดี หากใช้ sketch up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถสื่อสารและอ่านภาษาอังกฤษได้ หากได้คะแนน IELTS overall 6.5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.กรุณาแนบผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. วางแผนเขียนบทความกับทีมที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนบทความทั่วไปเชิงไลฟ์สไตล์ เช่น ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ออกกำลังกาย ความงาม รถยนต์,..
3. หาแหล่งข้อมูลสำหรับเขียนบทความได้
4. ตรวจคำสะกด การใช้คำเบื้องต้นได้

- คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, การโฆษณา, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เขียนบทความอย่างน้อย 1 ปี และ มีตัวอย่างงานเขียน
3. เขียนบทความตาม Keywords หรือ หัวข้อที่กำหนดได้
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะการใช้ภาษา และการสะกดคำ
6. ตรงต่อเวลา เขียนบทความทันเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนบทความเชิง SEO
8. แปล/เขียน บทความต่างประเทศได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น