ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ผลิตงานกราฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนงานข่าว, รายการ และสตูดิโอ

2. ผลิตงาน Real Sets, Virtual Sets, Interactive Display, Immersive

3. สร้างสรรค์ Animation สำหรับงาน Character และงาน Motion Graphic เพื่อสร้างงาน Title, กราฟิกจำลองเหตุการณ์เพื่อสนับสนุน

   งานภาพลักษณ์สถานี,งานข่าวและรายการ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านออกแบบกราฟฟิค สามารถคิด พัฒนา สร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องตามโจทย์

    ที่ได้รับมอบหมายได้

4. สามารถใช้โปรแกรม  Photoshop,Iluatrator,After Effect,3D Studio Maxได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการทำ Dynamics Particles Paint Effect Fur Fluids ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถใช้โปรแกรม VIZRT ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ทำงานเป็นกะได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

8. มีประสบการณ์ในด้านกราฟฟิกรายการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (กรุณาแนบผลงาน)

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น