ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

ผสมเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงต่างๆเข้าด้วยกัน และสามารถปรับแต่ง Balance ของเสียงได้

ปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดใน Studio การถ่ายทอดงานนอกสถานที่และการบันทึกเทป หรือรายงานข่าวนอกสถานที่

พัฒนาคุณภาพ เพื่อผลิตคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรี - ช่างเทคนิคไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ - สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. จัดเรียงรายการเพื่อออกอากาศให้ถูกต้อง

2. ตรวจสอบ Footage และ โฆษณา ให้ถูกต้องตามผังรายการออกอากาศ

3. ดูแลอุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้

6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น