ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

  1. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
  2. หาข้อมูล,จัดทำสคริปต์
  3. หา Location นำเสนอโปรดิวเซอร์
  4. ออกกองควบคุมการถ่ายทำและกำกับพิธีกร
  5. ควบคุมงานกราฟิกและงานตัดต่อที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในสายงานครีเอทีฟ
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  4. มีความรับผิดชอบและสามารถปรับเวลาการทำงานให้เข้ากับรายการที่ได้รับมอบหมายได้
  5. สามารถปรับตัวได้ดีและอดทนต่อความกดดันในการทำงาน,การสร้างเรตติ้งและรายได้
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น