ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. จับประเด็นรายงานข่าว สกู๊ป คอลัมน์ และถ่ายรูปประกอบ

2. สัมภาษณ์แหล่งข่าวลงสกู๊ปในหมวดข่าวที่ได้รับผิดชอบ

3. ค้นหาและรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

4. ประสานงานกับองค์กรภายนอก

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 24-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีประสบการณ์ในด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

2. ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

3. ติดตาม และประเมินความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ของคู่แข่ง

4. งานออกแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน Graphic Design/ Website Design /Interactive Arts /Media หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถในการออกแบบ Website และ Graphic ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML5 , CSS , Responsive Site เป็นอย่างดี

5. มีทักษะและสามารถใช้โปรแกรม Javascript , Bootstrap , Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Fireworks

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอลงสื่อออนไลน์หลักๆเช่น  Website ,Youtube และ Facebook

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปกรรม ,Computer, Multimedia

3. มีประสบการณ์ตัดต่อ VDO Clip อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

4. ใช้โปรแกรม Final Cut , Adobe Premiere , After Effects , Photoshop , Illustrator ได้

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. สามารถถ่ายวีดีโอเองได้

7. สามารถใช้โปรแกรม Final Cut / Premier Pro ได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น