ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

-ดูแลและเฝ้าระวังระบบ Network ให้พร้อมใช้งาน 24x7

-แก้ไขปัญหาระบบ Network ได้ตาม SLA ที่กำหนด

-ติดตั้งอุปกรณ์ Network และ Cable ให้ User สามารถใช้งานได้แบบ end to end

-ทำงานล่วงเวลาได้ (มี OT)

-ทำงานนอกสถานที่ได้

-ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

-On Call Service ได้ในช่วงนอกเวลาทำการ (1-2สัปดาห์/เดือน)

- คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

-นักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

-มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม

-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้าน Network เป็นอย่างดี

-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษปานกลาง-ดี

-มีความรู้ในด้าน Network Configuration Switch (HP, Brocade, Aruba, Cisco), Wireless (HP, Aruba)

-มีความรู้ในด้าน Security Configuration Firewall (Paloalto, Fortigate, Juniper), VPN

-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในองค์กรและความรู้ในเรื่อง TCP/IP (LAN,WAN)

-มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

-มีใจรักงานบริการ ความขยันอดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบ VMWARE ESXi/VMWARE Cluster เบื้องต้น

-หากมี Cer. CCNA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น