ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. Identify new business opportunities and grow business revenues and margins with existing customers.

2. Build a strong relationship with customer key contacts through listening and understanding our customer’s environment

3. Develop customer profile with business issues opportunities information flow competitor environment review process contract etc.

4. Manage and monitor logistic: warehouse and transportation related performance. (quality, quantity, on time delivery and transportation cost)

5. Plan, manage and evaluate logistics: warehouse and transportation operations liaising with internal stakeholders, suppliers, logistics providers, transportation companies and customers.

6. Contribute to the creation and implementation of best practice logistics vision, strategy, policies, processes and procedures to aid and improve operational performance.

7. Manage, coach and develop a high performing team that meets agreed objectives and delivers best practice results, added value and continuous improvements.

8. Ensure all logistics staffs follow company rule, regulation and policy.

9. Develop and maintain strong relationships with all connected with logistics process.

 

- คุณสมบัติ

1. Minimum 7 years of experience in logistics/supply chain/transportation with at least 5 years in management level. 

2. Bachelor's degree in Logistics, Supply Chain Management, Business Management or related field.

3. Proven management skills with the ability to optimize team performance and development.

4. Demonstrated knowledge of logistics problems, applications and distribution systems.

5. Strong customer relationship skills; ability to balance and manage customers’ expectations while aligning with corporate goals.

6. Strong problem solving ability, planning/organization skills, and decision making ability.

7. Ability to set policy and procedures.

8. Ability to lead others effectively utilizing a team approach.

9. Proficient in Microsoft Office software including WMS, TMS Excel and Power Point.

กรอบใบสมัคร

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น