ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. วางแผนเขียนบทความกับทีมที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนบทความทั่วไปเชิงไลฟ์สไตล์ เช่น ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ออกกำลังกาย ความงาม รถยนต์,..
3. หาแหล่งข้อมูลสำหรับเขียนบทความได้
4. ตรวจคำสะกด การใช้คำเบื้องต้นได้

- คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, การโฆษณา, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เขียนบทความอย่างน้อย 1 ปี และ มีตัวอย่างงานเขียน
3. เขียนบทความตาม Keywords หรือ หัวข้อที่กำหนดได้
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะการใช้ภาษา และการสะกดคำ
6. ตรงต่อเวลา เขียนบทความทันเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนบทความเชิง SEO
8. แปล/เขียน บทความต่างประเทศได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

● Take responsibility for quality assurance of software development by performing functional and
system testing.
● Understanding user requirements.
● Participating in analyze and design test cases and perform testing activities with development
team.
● Responsible about keep logging and create bug record reports.
● Involving in preparation and update of user manuals.
● Coordinate between development team and business team.
● Designing and improving quality assurance process.
● Creating new ideas or suggest new features to improving software usabilities.

- คุณสมบัติ

● Bachelor’s Degree in Computer Science, Business Computer, Computer Engineering or IT
related field.
● Understanding of common software failures and faults
● Good analytical and problem-solving skills
● Background Experiences in content industrial would be advantages.
● Knowledge of software development life cycle is preferable.
● A proactive, team player with ability to work in dynamic environments.
● Fresh graduates are welcome.

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น