ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

Key Responsibilities

 - Responsible for the production, modification, and maintenance of Thairath Group website and web  application

- Work with teams and manage time across multiple projects and tasks in a deal line-driven.

- Provide design, consulting, coordination and technology selection that are appreciated by business needs.

- Implementation of necessary technology and provide technical support and technical quality control.

- Maintain, Monitor, Diagnosis and troubleshoot daily issues between related party.

- Perform new technology to support our business and maintain quality service by establishing and enforcing organization standards.

- คุณสมบัติ

Qualifications

 - Thai nationality only, Age not over 35 years old.

 - Bachelor’s degree in Computer Science,Computer Engineering, IT or any related fields.

 - Minimum 2 -5 years of experience in Software Development, Web Developer, Programmer, or related fields.

 - Multitask skill and problem solving characteristics.

 - Good service mind, fast learning and positive thinking.

 

 For Front-end

- Proficiency in PHP, JavaScript, CSS, HTML, ReactJS, NextJS, MongoDB, MySQL

 For Back-end

- Proficiency in PHP, HTML, NodeJS, MongoDB, MySQL, and basic DevOps skill

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น