ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

o better understand our audience and how audience interacts with our website or how

to increase time spent on website

● Documenting customer journeys and other deliverables that will support the design and

development team (User flows through websites)

● Improve conversion rates for Marketing Campaigns

● Work closely with product teams to identify research topics

● Responsible for usability test - from past or future campaigns including A/B testing and

analyst

● Develop user surveys to acquire information from potential users

● Undertaking research through surveys & in person interviews and focus groups

- คุณสมบัติ

● Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, Graphic Design,

Communication Designs or any other related fields.

● Experience integrating user research into product design and design practices

● Experience in survey design & working knowledge of statistics and experimental design

● Deep understanding of UX & UI design principles.

● A strong portfolio of work that demonstrate your design thinking, process,and solutions

as it relates to web-based products and mobile applications

● Strong presentation and communication skills.

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น