ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการขับรถบรรทุก เพื่อขนถ่ายกระดาษม้วนจากผู้ขาย/ท่าเรือ

  • ดูแล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

  • มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการแก้ไข-ล้าง-ซ่อม-ถอด-ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ คลัทช์ เบรค ช่วงล่าง เฟืองท้าย

  เกียร์ทั้งระบบของเครื่องยนต์ (OVERHAUL เครื่องยนต์)

- คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์

- มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ, ทำความสะอาดรถบรรทุกขนส่งหนังสือพิมพ์ เพื่อให้พร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ

- รับมอบหมายงานตามที่กำหนด(รับ-ส่งหนังสือพิมพ์)

- นำหนังสือพิมพ์ไปส่งให้กับลูกค้าตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนด

- ตรวจนับจำนวนหนังสือพิมพ์เหลือคืนกลับเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามใบสั่งเก็บ

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (วุฒิไม่ถึงแต่หากมีประสบการณ์บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

- ถือใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง (ท.2 ขึ้นไป) มาแล้ว มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

- ต้องมีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น