ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ทำหน้าที่ควบคุมการออกอากาศรายการบันทึกเทป และรายการสด

2. จัดเรียงรายการตามผังตารางรายการออกอากาศ

3. ควบคุมเวลาการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปตามผังออกอากาศ

4. ควบคุมและสอดส่องการออกอากาศให้เป็นไปตามนโยบายสถานีและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาด้านนิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ทำงานเป็นกะได้

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน MCR จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความระเอียดรอบคอบ ทัศนคติที่ดีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและทำงานร่วม/ประสานงานกับผู้อื่่นได้เป็นอย่างดี

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น