ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

  • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

  • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

  • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

  • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น