ข่าว

วิดีโอดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

โดย ไทยรัฐ

ดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

ดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

ราศีสิงห์

(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

เป็นจังหวะที่ท่านควรเริ่มสร้างสรรค์ความสัมพันธ์รักเพราะในระยะนี้มีคนต่างเพศร่วมวัยเดียวกับท่านมองท่านด้วยสายตาและทัศนคติที่ดีเห็นอกเห็นใจท่าน หรือเปิดโอกาสดีให้กับท่านถ้ามีคนรักแล้วคนรักจะเห็นใจเข้าใจและโอนอ่อนผ่อนตาม ท่านอย่างดี ทำให้ท่านรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าเมื่อก่อนยิ่งถ้ามีคู่ครองมีครอบครัวอยู่แล้วคนรอบกายจะเห็นใจท่านมากขึ้นดีขึ้นทุ่มเทแรงกายแรงใจยืนหยัดสู้ปัญหาต่างๆ หากจะมีเคียงข้างกับท่าน ความคิดในงานจะพัฒนาไปไกลการออกแนวแปลกๆ แต่ท่านก็ไม่สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ตรงกันข้ามท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกียจคร้านไม่น้อยในเรื่องที่รับผิดชอบผลงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น ได้กับญาติกับผู้ใหญ่จะเชื่อถือได้ยาก เรื่องการเงินของท่านก็ตกอยู่ในจังหวะไม่ดีระวัง การทุ่มเทลงทุนใหญ่จะทำให้การเงินติดขัดหรือเพิ่มรายจ่ายที่ไม่คาดฝันให้เกิดขึ้นอาจมีรายจ่ายที่ท่านไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเข้ามาทำให้ท่านต้องมีภาระเรื่องเงินเพิ่มขึ้น

ขอให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะขนาดใหญ่ประเภทรถบัสและระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำทางน้ำหรือเกิดจากน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำหรือน้ำมันที่ทำให้เกิดความรื่นจะทำให้ท่านล้มเกิดความบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งน้ำที่เป็นพิษจะทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อก็เป็นได้ สุขภาพจะทรุดตัวลงอาจต้องย้ายที่นอนที่พักผ่อนไปอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ส่วนปัญหาสุขภาพอื่นๆ ไม่ปรากฏเด่นชัดนัก

ดวงรายปักษ์ 12 ราศี

ดวงประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561

Share Tweet Line